4. Ulusal Kutup Bilimleri çalıştayı ve şenliği

2019 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün (TÜBİTAK MAM KARE) kurulmasıyla ülkemizde kurumsal çatı görevi üstlenecek bir bilimsel organizasyon yapısı hayata geçirildi. 2018 – 2022 Ulusal Kutup Bilim Programı’nın uygulanmasından Bilimsel Kutup Seferlerinin icra edilmesine kadar birçok araştırma ve çalışma gerçekleştirme görevi üstlenen Kutup Araştırmaları Enstitüsü’nün organizasyonunda,  4. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı 22 Ekim tarihinde ve Kutup Bilimleri Şenliği 22– 23 Ekim tarihlerinde TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi’nde yapılacaktır.

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde “Ulusal Kutup Bilim Programı 2018 – 2022” Aralık 2017’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Program kapsamında her sene kutup alanında Türk bilim insanları tarafından yürütülen bilimsel proje ve çalışmaların, bilimsel seferlerin sonuçlarının değerlendirildiği, öncelikli alanlar konusundaki gelişmelerin ele alındığı "Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı" düzenlenmektedir. Bu doğrultuda 12 - 13 Nisan 2017 ve 12 - 13 Eylül 2018 tarihlerinde Birinci ve İkinci Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayları İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. Üçüncü Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ise 5 - 6 Eylül 2019 tarihlerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir.

Kutup bilimlerinde çalışmalar yapmış ve hem Antarktika hem de Arktik bölgelerine merak duyan araştırmacıların bir araya geldiği, kutup tecrübelerinin ve yeni fikirlerin paylaşıldığı bir çalıştay olan geleneksel Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı’nın dördüncüsüne katılım sağlamak ve özet sunmak için lütfen tıklayınız.

Tarihler:

Katılımcı Kayıtları: 1 Ağustos – 10 Ekim 2020

Özet Başvuruları: 1 Ağustos – 18 Eylül 2020

Özetlerin Değerlendirilmesi: 18 Eylül – 30 Eylül 2020

Kabul Olan Özetlerin İlanı: 1 Ekim 2020

Özet Kitabının Yayınlanması: 21 Ekim 2020

Çalıştay: 22 Ekim 2020

Şenlik: 22 – 23 Ekim 2020

Bilim insanları için ek çalıştay notları:

1 - Link üzerinden bilgilerin eksiksiz doldurulması önem arz etmekte olup, kayıt formunda belirtilmeyen bilgiler doğrultusunda oluşacak aksaklıklar Enstitü sorumluluğunda olmayacaktır.

2 - Çalıştay’da sunulan özetlerin tam metinleri, yazarların onay ve talepleriyle, ikinci değerlendirme sonrasında, Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi’nde yayınlanmak üzere değerlendirmeye gönderilecektir.

Okullar için ek şenlik notları:

1 - Şenliğe Katılım; Okul grubunuz ile birlikte Şenlikte gerçekleşecek Kutup Bilimleri Söyleşileri’ne, Belgesel Gösterimine ve Atölyelere katılım sağlayabilmek isteyen öğretmenler, Enstitü ile kutup@tubitak.gov.tr e-posta adresinden iletişime geçebilirler.

2 - Stant Açma Talebi; 22-23 Eylül tarihlerinde 09:00 – 17:00 arasında açık olacak tanıtım / farkındalık stantları kurulması planlanmıştır. Bu doğrultuda kutuplar ile ilgili bilimsel çalışmasını sergilemek isteyen öğrencilerin kutup@tubitak.gov.tr adresine e-posta ile ulaşmaları önem arz etmektedir.

İletişim:

Soru ve görüşleriniz için: kutup@tubitak.gov.tr

Yorum yapın