Ar-Ge harcamaları içinde yapay zekanın payının en az yüzde 15 olması hedefleniyor

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki ilk ulusal strateji belgesinde, Ar-Ge harcamalarında yapay zekanın oranının en az yüzde 15 olması planlanıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı iş birliğinde hazırlanan "Ulusal Yapay Zeka Stratejisi" ile bu alandaki 2025 vizyonu ortaya konulurken, 6 stratejik öncelik etrafında belirlenen hedefler dikkati çekti.

Yapay zeka uzmanlarını yetiştirmek ve alanda istihdamı artırma önceliği kapsamında istihdam 50 bin kişiye çıkarılacak, kamu kurum ve kuruluşlarında yapay zeka uzmanı istihdamı 1000 kişiye yükselecek.

Yapay zeka alanında lisansüstü düzeyde mezun sayısı 10 bine, çalışan akademisyen sayısı 5 bine çıkarılacak. Alanda sosyal ve teknik konularda yürütülen lisansüstü tez sayısının en az 1000 olması sağlanacak.

Araştırma, girişimcilik ve yenilikçiliği desteklemek önceliğine yönelik, yapay zeka Ar-Ge harcamalarının toplam Ar-Ge harcamalarındaki payı en az yüzde 15 olacak.

Yapay zeka alanında girişim sayısı 1000'e yükseltilecek, geliştirilen yapay zeka çözümlerinin kamu alımlarında önceliklendirilerek ticarileştirilmeleri desteklenecek.

Kamu kurum ve şirketlerinden yapay zeka teknolojileri alanında faaliyet gösteren en az 5 filiz işletme, doğal dil işleme alanında en az 1 küresel girişim çıkarılacak.

Görüntü işleme başta olmak üzere yapay zeka teknolojisi alanında en az 10 rekabet öncesi iş birliği projesi başlatılacak.

Altyapıya erişim imkanı "ortaklık" ile genişletilecek

Kaliteli veriye ve teknik altyapıya erişim imkanlarını genişletmek önceliği kapsamında, ortaklaştırılmış yüksek başarımlı hesaplama altyapılarına erişim sağlayan kamu kurumu ve işletme sayısının en az 200 olması sağlanacak.

Kamu kurumları arasında güvenli veri yönetişimini sağlayacak "Kamu Veri Alanı"na en az 50 kurum dahil edilecek. Veri paylaşımına yönelik en az 10 sektörel bulut platformu kurulacak.

Türkiye Açık Kaynak Platformu kapsamında tekil yapay zeka proje geliştirici sayısı en az 1000'e çıkarılacak. Açık Veri Portalı üzerinden en az 1000 açık veri kümesi paylaşılacak.

Uluslararası projelere katılım sağlanacak

Sosyoekonomik uyumu hızlandıracak düzenlemeler yapmak önceliğine yönelik, düzenleme deney alanından en az 20 girişim faydalandırılacak. Yapay zeka alanında en az 10 sosyoteknik araştırma projesi yürütülecek.

Yapay zeka alanında her yıl, beyin göçü ve tersine beyin göçü araştırmalarıyla eğitim iş gücü araştırmaları yayımlanacak.

Tanıtım ve bilgilendirme amaçlı farklı platformlarda paylaşılan dijital içeriklerden her yıl 1 milyon kişinin faydalanmasına imkan tanınacak.

Uluslararası düzeyde iş birliklerini güçlendirmek önceliği çerçevesinde de yapay zeka alanında en az 100 sınır ötesi çağrılı projeye katılım sağlanacak.

Güvenilir ve sorumlu yapay zeka alanında en az 2 Türkiye odaklı uluslararası rapor çalışması yürütülecek. Yapay zeka alanında en az 10 uluslararası yarışma ve proje çağrısı açılacak.

Merkezi ve yerel yönetimlerde farkındalık artırılacak

Yapısal ve iş gücü dönüşümünü hızlandırmak önceliğine yönelik de kamu yapay zeka ekosisteminde en az 40 proje geliştirilmesi sağlanacak.

Sektörel Birlikte Geliştirme Laboratuvarları'nda en az 100 proje geliştirilecek. Servis alarak Kamu Yapay Zeka Platformu kullanıcısı kurum ve kuruluş sayısı en az 100 olacak.

Yapay zeka alanında en az 20 tematik ve ödüllü yarışma düzenlenecek. Yapay zeka olgunluk modeli ve proje yönetim rehberleri en az 150 kurum ve kuruluşta uygulanacak.

Merkezi ve yerel yönetimlerde en az 50 bin çalışanın farkındalık eğitimini tamamlaması, akıllı şehir uygulamaları kapsamında en az 250 belediyenin yapay zeka teknolojilerini aktif kullanması teşvik edilecek.

"Güvenilir yapay zeka damgası" alan en az 100 yapay zeka uygulaması çıkması sağlanacak, Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezlerinde yürütülen uygulamalı eğitim ve farkındalık çalışmalarından en az 350 bin kişi yararlanacak.

Kaynak: AA

Yorum yapın