Covid-19 krizinde küresel askeri harcamaların seyri

Tarihsel olarak, her ülke her zaman diğer ülkelerin savunma sistemini bilmek ister ve diğer uluslardan daha iyi inşa edilmiş ve verimli bir savunma sistemi geliştirmek için sürekli çaba sarf eder. Dolayısıyla, bir ülkenin askeri harcamalarının büyüklüğü ve örüntüsü sadece milli gelirine veya finansal yeteneğine değil çeşitli faktörlere de bağlıdır. Bunlar arasında ekonomik, ekonomik olmayan, iç, dış, politik, coğrafi, jeopolitik ve jeostratejik faktörler sayılabilir.

Savunma harcamaları, bir ülkenin potansiyel askeri kapasitesini ölçmenin doğrudan yollarından biridir. Ülkeler arasındaki savunma harcamalarını karşılaştırmak, göreceli askeri gücün yararlı bir göstergesi olabilir. Harcama kalıpları aynı zamanda savunma tahsislerinde artış veya azalışa neden olan önemli ekonomik, siyasi ve toplumsal olayları da ortaya çıkarabilir.

Küresel savunma harcamaları, 2019 yılında ani birsıçrama kaydetmiştir. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (Stockholm International Peace Research Institute -SIPRI) “Dünya 2019 Askeri Harcamalar Raporu”na göre savunma harcamaları 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 1 trilyon 917 milyar dolara çıkmış ve 1988 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaşmıştır.

2019 yılındaki bu ani sıçrama 2020 yılında da küresel savunma harcamalarının artışını sürdüreceği yönündeki tahminlerin dile getirilmesine yol açmıştır. Örneğin Deloitte, Aralık 2019’da yayınladığı “2020 Küresel Havacılık ve Savunma Sanayii Öngörüleri” raporunda, “Artan küresel güvenlik kaygılarından ötürü devletlerin ordularını modernize etmeye odaklanacağı” öngörüsüyle 2020 yılında toplam savunma harcamalarının yüzde 3-4 oranında büyüyeceğini tahmin etmiştir. Raporda askeri harcamalardaki artış eğiliminin 2025 yılına kadar süreceği de kaydedilmiştir. COVID-19 pandemisi küresel ekonomiyi durgunluğa sürüklemeden önce açıklanan 2020 yılına ilişkin bütçelerin bir kısmı da belirgin artışlar öngörmüştür. Ancak pandemi küresel ekonomiyi durgunluğa sürüklerken, hükümetler savunma bütçelerini gözden geçirmek zorunda kalmışlardır.

Bu analizin amacı küresel askeri harcamaların seyrine ilişkin genel bir çerçeve oluşturabilmektir. Bu amaçla SIPRI’nin Dünya 2019 Askeri Harcamalar Raporu”na göre en fazla askeri harcama yapan dört ülke (ABD, Çin, Hindistan ve Rusya) ile Ortadoğu ve Avrupa’da bazı ülkelerin savunma harcamalarının analizi yapılacak ve harcamalarda gelecekte olabilecek değişimlere ilişkin tahminlere göz atılacaktır...

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Covid-19 krizinde küresel askeri harcamaların seyri

Kaynak: STM Thinktech

Yorum yapın