GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi açıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, İstanbul’da GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi’nin açılışını yaptı.

Mehmet Fatih Kacır, GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi'nin, sürdürülebilir itki de dahil birçok ileri teknolojiye dayalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapacak yeni yerleşkesinin açılışını yaptıklarını belirterek, “Merkez; 440’ın üzerindeki araştırmacıyı bir araya getirerek, ülkemizin motor teknolojilerinde yenilikçi çalışmalarına ivme kazandıracak.” dedi.

Merkezin; Türkiye’yi kritik teknolojilerde üretim üssü olma hedefine bir adım daha yaklaştıracağını belirten Bakan Kacır şunları söyledi:

İvme Katacak: Sürdürülebilirlik, katmanlı üretim ve dijital çözümler odağında mühendislik ve Ar-Ge çalışmaları yürütecek merkezin, Türk havacılık ve uzay sanayisinin büyümesine ivme kazandırmasını temenni ediyorum. Merkezin havacılık ve uzay sanayimize, teknoloji ekosistemimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum.

Üretim ve İnovasyon Ekosistemi: Teknoloji üretme ve geliştirme kabiliyeti 21. yüzyılda ülkelerin ekonomik büyümesinin ve kalkınmasının itici unsurudur.  Bu gerçekten hareketle Ar-Ge, inovasyon ve girişimciliğin bütüncül bir bakış açısıyla ele alındığı, bilimin, teknolojinin ve yüksek katma değerli üretimin doğru teşvik ve desteklerle önceliklendirildiği güçlü bir üretim ve inovasyon ekosistemi inşa ettik

Yatırıma Teşvik: 2002’de 1,2 milyar dolar olan Ar-Ge harcamalarımızı yaklaşık 10 kat artırarak ülkemizin bilimsel ve teknolojik kapasitesinde büyük bir sıçrama gerçekleştirdik.  Yatırım teşvik sistemimizde yüksek teknoloji üretimini önceledik.  Ar-Ge ve yenilikçilik ile yüksek teknolojili sektörlerin sanayi üretimimizin büyümesinde öncü rol üstlenmesini sağladık.

Vazgeçilmez Oyuncu: Geldiğimiz noktada ekonomimiz imalat sanayimizin güçlü katkısıyla son 15 çeyrektir kesintisiz şekilde büyüyor. İhracatımız son 12 ayda, 260,1 milyar dolar ile Cumhuriyet tarihimizin en yüksek düzeyine ulaştı.  Türkiye, kritik ve ileri teknoloji alanlarındaki sunduğu ürün ve hizmetlerle, coğrafi konumuyla, nitelikli insan kaynağıyla, güçlü üretim ve lojistik altyapısıyla küresel değer zincirinin vazgeçilmez bir oyuncusudur.

Türkiye Yüzyılı: “Türkiye Yüzyılı”nda, yatırım, istihdam, üretim, icat ve ihracat odaklı kalkınmamıza hız katacak yeni atılımları gerçekleştiriyoruz. Yeni nesil endüstri politikamızla, Ar-Ge’den seri üretime uçtan uca desteklerimizle teknoloji üreten güçlü Türkiye’yi inşa ediyoruz. Ülkemizde köklü bir geçmişe sahip savunma ve havacılık sektörü, bu çabalarımızın meyvelerini en fazla aldığımız sektörlerin başında geliyor.

Havacılık Sanayii: Ana ve alt yükleniciler, KOBİ’ler, araştırma kuruluşları ve üniversitelerle Türkiye’nin yüksek teknolojide öncü sektörü olan havacılık sanayimiz, bugün kendi özgün platformlarını sıfırdan geliştirebilen ve üretebilen konuma erişti. İnsansız hava araçlarımız; Bayraktar TB2, Akıncı, Kızılelma, Anka, Aksungur, helikopterlerimiz; Atak, Gökbey, beşinci nesil savaş uçağımız KAAN ve eğitim uçağımız HÜRKUŞ, HÜRJET, ülkemiz tarihinde bugüne kadar üretilen en yüksek değere sahip teknolojik ürünü TÜRKSAT 6A, bu güçlü ekosistemin kendi özgün platformlarını geliştirme ve üretme kabiliyetinin ispatı niteliğindedir.

Yetkin İnsan Kaynağı: Son yıllarda inşa ettiğimiz altyapılarla ve yetkin insan kaynağımızla ülkemiz şirketlerinin küresel firmaların tedarik zincirlerindeki rolünü de her geçen gün perçinliyoruz. Bir yolcu uçağının gövdesinde yer alan tüm parçaları üretme kabiliyetine sahibiz. Dünyada uçak motoru üretebilen ve her türlü uçak motoru parçasını test edebilen altyapıya sahip sayılı ülkeler arasındayız. Havacılık ve uzay sanayimizin küresel oyuncularıyla iş birliği içerisinde inşa ettiğimiz bu altyapının önemli oyuncularından biri GE Aerospace’tir.

Katma Değerli Üretim: Uçak motoru geliştirme ve üretme çalışmalarımızda önemli bir paydaş olan GE AeroSpace, ülkemizin nitelikli insan kaynağına, katma değerli üretim ve teknoloji geliştirme vizyonuna inanarak son yıllarda Türkiye’deki operasyonlarını ölçeklendirdi.  Dünyanın önde gelen firmalarının yenilikçi Ar-Ge çalışmalarını ülkemizde gerçekleştirmesi için hayata geçirdiğimiz TÜBİTAK Öncül Ar-Ge laboratuvarları Destek Programızdan bu merkez yararlandı.

Yeni Teknolojiler: TÜBİTAK MARTEK bünyesinde yer alan Katmanlı İmalat Teknolojileri Araştırma Laboratuvarıyla, GE Aerospace'in katmanlı imalat parça ve sistemlerinin tasarım ve üretimi konusunda bilgi birikimini nitelikli insan kaynağımızla bir araya getirerek, yeni teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesini destekliyoruz.

440 Araştırmacı: GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi'nin, sürdürülebilir itki de dahil birçok ileri teknolojiye dayalı araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ev sahipliği yapacak yeni yerleşkesinin açılışını gerçekleştiriyoruz.  440’ın üzerindeki araştırmacıyı bir araya getirerek, ülkemizin motor teknolojilerinde yenilikçi çalışmalarına ivme kazandıracak bu merkezin ülkemize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Mühendislik Merkezi: GE AeroSpace'in küresel ölçekteki beş mühendislik merkezi arasında yer alacak GE AeroSpace Türkiye Teknoloji Merkezi’ni de Bakanlık olarak Ar-Ge merkezi statüsü ile destekleyeceğimiz müjdesini de burada ilk kez paylaşıyorum. Bir sonraki aşamada GE AeroSpace'in ülkemizi küresel ve bölgesel üretim üssü olarak da konumlandırması için beraber çalışmaya hazırız.

Yatırımcılara Seslendi: Yerli ve yabancı yatırımcılara huzurlarınızda seslenmek istiyorum. Son 22 yılda inşa ettiğimiz siyasi istikrar, genç, yetenekli ve rekabetçi iş gücü, modern teşvik sistemimiz ve iş yapma kolaylığı sağlayan mevzuat altyapısı ile Türkiye, uluslararası yatırımcıların sağlam ve dayanıklı yatırım ortağıdır. Önümüzdeki dönemde, ülkemizde bürokrasiyi azaltan ve iş ortamını iyileştiren yapısal reformları kararlılıkla sürdüreceğiz.

İş Birliği: Doğrudan yabancı yatırımların ülkemizin rekabet gücü kazanmasında, istihdamı artırmasında ve Ar-Ge ekosisteminin beslenmesinde kritik rol üstlendiği bilinciyle yatırımcılarımızla iş birliği içerisinde hareket etmeye devam edeceğiz.

GE Aerospace Türkiye Teknoloji Merkezi açıldı

Yorum yapın