HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, EYDEP'i değerlendirdi

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, Savunma Sanayii Başkanlığı'nın Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) hakkında konuştu.

EYDEP'in savunma sanayii ekosistemine olan katkısından bahseden Nacar, şunları söyledi:

"1982 yılında kurulan HAVELSAN şirketi geçmişten günümüze savunma, havacılık ve bilişim alanlarında önemli faaliyetlere ve projelere imza attı. Bu süreçte bir çok irili ufaklı alt yüklenici, tedarikçi firmayla yurtiçi – yurtdışı çalışmalara da aynı zamanda başarılara da imza atmış oldu. Bu süreç içerisinde gelişen HAVELSAN, şu anda 4 önemli sektörde faaliyet göstermektedir.
Komuta kontrol ve savunma teknolojileri, eğitim ve simülasyon teknolojileri bilgi ve iletişim teknolojileri, ve son olarak da ülke güvenliği ve siber güvenlik konularında önemli faaliyetler göstermektedir. Yaklaşık 100 civarında projenin aynı anda yürütüldüğü HAVELSAN’ımızda yapılan cirolarla 2019 yılı rakamları ile 2020 yılında yani bu yıl içerisinde DEFENCE TOP 100 listesine 99. sıradan giriş yapmış olduk.

HAVELSAN olarak ürün sistem ve projelerimizi geliştirirken sektörümüzde rol alan büyük küçük tüm dinamikleri, firmaları önemsiyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığımızın uygulamaya aldığı “EYDEP” yenilikçi bir proje olarak görünmektedir. Bu kapsamda değerlendirilen firmalar, sahip olduğu yetkinlikler iş birliği tabanlı çalışma stratejilerimize nitelikli bir kaynak oluşturmaktadır. Dolayısıyla firmaların EYDEP çatısı altında belirlenen yetkinlik seviyelerine göre tedarikçi sürecimizi yürütmekteyiz."

EYDEP değerlendirme  süreçlerinde yetkinliğiyle uygunluk alan firmalarımızı, yeniden bir değerlendirmeye ihtiyaç duymadan iş ekosistemimize dahil edebiliyoruz. Buda bizlere tedarik sürecimizde alternatif firma belirleme aşamasında kolaylık ve hız sağlıyor.

EYDEP uygulama süreci öncesi; firmalar ana yüklenicelerle ayrı ayrı değerlendirme konusunda çalışıyorlardı. EYDEP sayesinde değerlendirme yaklaşımı tek bir çatı altında toplanarak firmalara kolaylık ve avantaj sağlanmış oldu. Sektörün ihtiyaç ve gerekliliklerine uygun ortak bir değerlendirme altyapısı oluşturuldu. Savunma Sanayii Başkanlığımız ve Vakıf şirketlerimiz ile birlikte; firmaların sektörel gelişmelerine mentorluk etme şansı da ayrıca yakalanmış oldu. Savunma Sanayii Başkanlığı firmaların gelişmelerine yönelik destek programları oluşturarak yerli ve milli sanayimizin güçlendirilmesini hedeflemekte, EYDEP veri tabanı ağı sayesinde, yurtiçi imkanların bir eşgüdüm içinde kullanılmasına ayrıca ayrıca imkan sağlanmakta. HAVELSAN olarak bizler de faaliyet alanlarımızla eşleşen, yerli ve milli özgün ürünleri olan firmalarımızla güçlü iş birliğimizi artıyor olacağız.  EYDEP programı ile firmaların uzun ömürlü yetkinlik ve yeterlilik envanterinin izlenebilmesi sağlanmaktadır.

Küresel pazarda karşılaşılan ihtiyaçlar, değişimler ve yaklaşımlara yönelik yeni stratejik bakış açıları ve çalışma biçimleri gerekiyor. Küresel pazarın ihtiyaçlarına karşılık verebilecek temel yaklaşımın; ana yüklenicilerin sahip olduğu çekirdek teknolojileri kalite, alt yapı ve nitelikli iş gücü ile destekleyen firmalarla küçük firmalarla iş birliği kurmaktan geçtiğine inanıyoruz. Bu iş birlikleri EYDEP kapsamında oluşturulacak sektörel yetenek ve yetkinlik haritası ile güçlü bir zemin bulacaktır. EYDEP ile gelişim sağlayan firmaların ihracat potansiyellerinin de artış göstereceğine inanıyoruz. 
Bu doğrultuda; hem yurt içinde hem yurt dışındaki pazarda sektörümüz için belirlenen kıriterlere uygun,uzmanlaşmış kabiliyetlere sahip ve maliyet etkin  ürün ve çözümler sunan firmalarla başarılı işlere imza atmaya devam edeceğiz

HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, EYDEP'i değerlendirdi

Yorum yapın