Meteksan Savunma'dan ileri teknoloji Yangın Eğitim Simülatörleri

Yara savunma simülatör çözümü ile farklı ülkelerin tercihi olmaya devam eden Meteksan Savunma, platform simülatörleri alanında, Yangın Eğitim Simülatörleri ürün ailesini de son kullanıcıların ilgisine sunuyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığına (Dz.K.K.lığı), 2016 yılından beri başarıyla hizmet veren YES Yangın Eğitim Simülatörü ve H-YES Helikopter Yangın Eğitim Simülatörü ile ailenin yeni üyesi M-YES Mobil Yangın Eğitim Simülatörü, yangın savunma eğitimine önem veren, olası sonuçlarına ilişkin farkındalığı olan son kullanıcılara, en etkin çözümleri sağlıyor.

Yangınla Mücadele Şansa Bırakılmaz! Meteksan Savunma’dan  Yangın Eğitimleri için İleri Teknoloji  Simülatör Çözümleri, Meteksan Savunma, yangın eğitiminde gerçekliği sağlamak ve yangınla mücadele edecek personelin en iyi şekilde yetişmesine katkı sunabilmek için, Yangın Savunma Simülatörleri ürün ailesini geliştirdi.

Yangın eğitimi, diğer birçok eğitimden farklı olarak, ilgili platformda, mahalde ya da işyerinde yapılması mümkün olmayan veya tehlikeli sonuçlar doğurabilecek bir faaliyet. Yangın eğitimi vermek için  tesis edilmiş bir simülatör, bu eğitim için en uygun  çözümü oluşturuyor. Yangın eğitim simülatörleri; Platformlarda, tesislerde ve işyerlerinde bulunan mahallere uygun, gerçekçi eğitim ortamı sağlayan, Farklı alev yüksekliğine sahip ve yayılma özelliği olan yangın senaryolarıyla gerçek yangın durumları için eğitim imkânı sunan, Emniyeti göz önüne alarak, yangınla mücadele etme tekniklerinin uygulanabildiği simülatörlerdir. Bu simülatörler, personelin, gerçek yangına daha etkin ve  etkili müdahale edebilmeleri için, üst düzeyde hazır  olmalarını sağlıyor. Simülatör imkânı olmadığında ise eğitimler, konunun sadece bir boyutuna eğilebilen çözümlerle icra edilebiliyor. Örneğin, sactan imal edilmiş, çeşitli boyutlardaki kapların içine, kirli yağ veya motorin doldurulup, bunların üzerine benzin dökülerek yanma elde ediliyor ya da kapalı mahal yangınlarına yönelik eğitim vermek için, odacıklar şeklinde konteynerler tasarlanıyor ve bu odaların tabanına, yanıcı madde (motorin, benzin gibi) dökülüyor. 

H-YES Helikopter Yangın Eğitim Simülatörü ile farklı yangın türlerinde simülasyonlar gerçekleştirilebiliyor. Meteksan Savunma, bir yandan da sivil sektöre yönelik çalışmalar yapıyor. Firma, Devlet Hava Meydanları İşletmesi’nin (DHMİ) uçak ve terminal yangın eğitim simülatörleri ihalesi kapsamında başladığı çalışmaları, sivil havacılık yangın eğitimleri ve belediye itfaiyeleri için seyyar eğitim simülatörleri ile genişletmeyi hedefliyor. Ayrıca, H-YES Helikopter Yangın Eğitim Simülatörü’nün yüksek binaların çatılarında bulunan helikopter pistlerine yönelik eğitimlerde kullanılması da gündemde yer alıyor.

Mutfak yangını, çeşitli tip motor yangınları veya yakıt devresi gibi bazı özel tip yangınlar için ise üstü açık odacıklar inşa ediliyor ve buralarda, yine sıvı yakıtlar kullanılarak yanma elde ediliyor. Belirtilen tüm bu metotlarda, en önemli husus olan personel emniyeti, yüksek risk altında bulunuyor. Olumsuz durumlarda, eğitim alan personeli mahalden uzaklaştırmaktan başka bir seçenek kalmıyor. Basit yöntem ve araçlarla icra edilen yangın eğitimleri, eğitimi alan personelin;

•  Gerçekçi ortamı yaşayamaması,

•  Alevi uygun ortamda hissedememesi nedeniyle eğitimin sınırlı fayda sağlaması,

•  Farklı mücadele usullerini deneme imkânının olmaması,

•  Uygun müdahale edilmediğinde, yangının yayılması sonucunda, olayın boyutlarının nerelere ulaşabileceği gerçeğini fark edememesi, gibi sonuçlar doğurabilir.

Meteksan Savunma’dan, Eğitimde  Gerçeklik için Simülatör Ürün Ailesi Meteksan Savunma, yangın eğitiminde gerçekliği sağlamak ve yangınla mücadele edecek personeli en iyi şekilde yetiştirmek için, Yangın Savunma Simülatörleri ürün ailesini geliştirdi. YES Yangın Eğitim Simülatörü, H-YES Helikopter Yangın Eğitim Simülatörü ve M-YES Mobil Yangın Eğitim Simülatörü’nden oluşan bu ürün ailesi, basit yöntem ve araçlarla icra edilen yangın eğitimlerine kıyasla bir dizi önemli avantaj sağlıyor: n Fiziki Şartlar: Yangın eğitim simülatörlerinin mahal benzetimi, personelin, ilgili mahalde hareket ve müdahale yetkinliğini arttırıyor ve üst düzeyde hazır olmalarını sağlıyor. Bunun yanı sıra simülatörlerin kapalı mahal sistemler olması sayesinde, her türlü hava şartında eğitimler icra edilebiliyor. Simülatörlerin fiziki şartlarının uygunluğu, eğitim alan personelin, eğitmen tarafından kontrol altında tutulmasını sağlıyor. Eğitim ortamının gerçekçiliğini sağlayacak; duman, ses, ışık gibi çevresel şartların benzetimi yapılabiliyor.Aynı Anda İcra Edilen Eğitim Sayısı: Yangın eğitim simülatörlerinde, ihtiyaca göre, aynı anda 5-6 ayrı time ya da gruba, farklı çevre şartları (karanlık, duman, ses vb.) sağlanarak eğitim verilebiliyor. Eğitim Çeşitliliği: Yangın eğitim simülatörlerinde; hangi mahallin, ne zaman yanmaya başlayacağı; dumanın ne zaman ortama yayılacağı; yaralı personelin tedavi mahalline taşınması; otomatik söndürme sistemlerinin (FM200 benzeri) 
benzetimlerinin kullanılıp kullanılmayacağı; yangın esnasında parlama veya efekt uygulanıp uygulanmayacağı; yangının o mahalle mi sınırlı kalacağı, yoksa yan, alt ya da üst yanma mahallerinden birine (örneğin, makine dairesinden, tevzi tablosu mahalline veya aşhaneden, yatakhaneye) yayılıp yayılmayacağı; yangın diğer bir mahalle yayılacaksa ne zaman, ne kadar sürede, hangi şartlarda yayılacağı, eğitimden önce senaryo olarak hazırlanabiliyor. Bunlar, sisteme yükleniyor ve zamanı gelince, sistem, otomatik olarak bunları devreye alabiliyor. Ayrıca, senaryolar, sahada eğitimi kontrol eden eğitmen personel tarafından işleme alınabiliyor. Eğitimin Değerlendirilmesi İmkânı: Yangın eğitim simülatörleri, hem sistem üzerinden hem de eğitici  personel vasıtasıyla tam ve objektif bir değerlendirme yapılmasına imkân sağlıyor. Simülatörde gerçekleştirilen eğitimlerin, gerektiğinde birebir tekrarlanabilmesi, bu değerlendirmeleri destekliyor.

Emniyet Ön Planda Simülatörde gerçekleştirilen eğitimlerin gerçeğe çok yakın olması, gerçek yangılarda söz konusu olan tehlikelerin, simülatör ortamında da geçerli olması sonucunu doğuruyor. Bu nedenle yangın eğitim simülatörlerinde, emniyet konusunda alınmış olan tedbirler, kritik öneme sahip. Meteksan Savunma’nın yangın eğitim simülatörlerinin öne çıktığı konulardan biri de emniyet. Meteksan Savunma’nın yangın eğitim simülatörlerinde, propan gazı kullanılıyor. Simülatörler, gaz ve ısı sensörleriyle sistemin emniyetli çalışmasını sağlıyor. Belirlenmiş gaz konsantrasyonu ve sıcaklık sınır değerlerinin aşılması durumunda, sistem, otomatik olarak eğitimi sonlandırıyor. Meteksan Savunma’nın yangın eğitim simülatörlerinin emniyet sisteminin ana bileşenleri, şöyle sıralanıyor: Isı Sensörleri: Her yanma mahallinde, standartlar gereği, duvar ve tavan ısı sensörü bulunuyor. Eğitim ortamının ısısının, yerden 1 metre yükseklikte 250 derece santigrata yükselmesi durumunda veya tavan sensörünün, bulunduğu mahaldeki tavandaki ısının 600 santigrata yükseldiğini algıladığında, eğitim, otomatik olarak sonlandırılıyor. Gaz Sensörleri: Her yanma mahallinde, iki adet gaz sensörü bulunuyor. Eğitim yapılan mahaldeki gazın Düşük Patlama Seviyesi’nin (LEL) %15’e ulaşması durumunda, eğitim, otomatik olarak sonlandırılıyor; havalandırma ve acil durum (ex-proof) aydınlatma sistemi devreye giriyor.

Yazının tamamına ulaşmak için tıklayınız: Yangın Eğitim Simülatörleri

Kaynak: MSI Dergi

Yorum yapın