Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere ile röportaj (2.bölüm: TEKNOFEST)

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, Defensehere'a verdiği özel röportajda önemli açıklamalarda bulundu. Röportajın TEKNOFEST ile ilgili ikinci bölümünü yayınlıyoruz.

Defensehere.com: TEKNOFEST hakkında düşünceleriniz nedir?

Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere: Gelişmiş ülkelerin havacılık ve uzay teknolojileri alanındaki ilerlemeleri incelendiğinde, 20’nci yüzyılın ikinci yarısında ivme kazanan bilimsel çalışmalarını kararlı bir biçimde sürdürdükleri görülmektedir. İsabetli politikalar ve başarılı planlama çalışmaları neticesinde gerekli altyapı ve insan kaynağının oluşturulduğu ve bunun sonucu olarak günümüzde hem ekonomik hem de teknolojik olarak söz sahibi ülkeler haline geldiklerine şahitlik ediyoruz. 
Ülkemizin de havacılık ve uzay teknolojileri alt yapısını oluşturabilmesi ve sürdürülebilir bir kabiliyetin kazanılabilmesi bakımından öncelikle doğru alanlarda Ar-Ge yatırımları yapılması gerektiğinin bilincindeyiz. 

Havacılık ve uzay teknolojileri, hem büyük altyapı yatırımları gerektirmekte hem de beklenen ekonomik getirileri, projeler başladıktan uzun yıllar sonra gerçekleşebilmektedir. Teknoloji kazanımı için gerekli kalifiye işgücü; ancak iyi bir eğitim alınmasını müteakip uzun yıllar boyunca bir arada çalışma imkânı sağlandığı takdirde istenen deneyim ve bilgi birikimine ulaşabilmektedir. 

Bu bilgi birikiminin ve insan kaynağının oluşturulabilmesi için gençlere ulaşılması, onların bilim ve teknolojiye kanalize edilmesi için gençlik organizasyonlarına duyulan ihtiyaç noktasında TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ev sahipliğinde organize edilmeye başlamıştır.

Geçtiğimiz üç yıl boyunca Millî Savunma Bakanlığı olarak paydaşı olduğumuz TEKNOFEST’in, Millî Teknoloji Hamlesinin toplumsal olarak benimsenerek Türk gençliğine ulaşmasına, gençlerimizin heyecan ve coşkusunun hak ettiği özgüven ile harmanlanmasına katkı sağladığını görüyoruz. Bu nedenle TEKNOFEST’in, geleceğin savunma sanayii işgücünü besleyen kritik damarlardan biri olduğunu düşünüyoruz.

Yorum yapın