NATO'da savunmaya en fazla bütçe ayıran ülkeler hangileri?

NATO ülkeleri arasında 2021 yılında milli gelirden savunma harcamalarına en çok pay ayıran ülke Yunanistan oldu.

NATO’nun 2021 tahmini verilerine göre Yunanistan uzun yıllar sonra milli gelirden savunmaya en fazla pay ayıran ülke ABD’yi geride bıraktı. Atina hükümeti, 2021 yılında milli gelirin yüzde 3,8’ini savunma harcamalarına ayırdı.

Yunanistan’ın son yıllarda savunmaya harcadığı pay, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşadığı gerilimle paralel şekilde artıyor.

“NATO Ülkeleri Savunma Harcamaları 2014-2021” raporu ülkelerin savunma harcamalarının Gayri Safi Yurt İçi Hasılaya oranını gösteriyor. Verilere göre Yunanistan’da milli gelirin yüzde 3,8’i savunma harcamalarına gidiyor.

ABD yüzde 3,5 ile ikinci sırada. Bu ülkeleri yüzde 2,8 ile Hırvatistan, yüzde 2,3 ile İngiltere, Estonya ve Letonya izliyor.

Milli gelirden savunma harcamalarına en az pay ayıran ülke ise yüzde 0,6 ile Lüksemburg. İspanya’da bu oran yüzde 1,2 iken Belçika’da yüzde 1,1. Türkiye’de milli gelirin yüzde 1,6’sı savunmaya giderken Almanya’da bu oran yüzde 1,5.

Miktar olarak savunma harcamalarında ABD etkisi

Savunma harcamalarına miktar olarak bakıldığında ise farklı bir tablo ortaya çıkıyor.

Bu tabloya göre ise 30 üyeli NATO’nun 29 üyesinin toplam harcaması ABD’nin harcamasının yarısı bile etmiyor.

ABD’nin 2021 tahmini harcaması 725 milyar 709 milyon Amerikan dolar. Diğer ülkelerin toplamı ise 322 milyar 264 milyon.

Raporda yer almadığı için İzlanda’nın harcaması buna dahil değil ancak İzlanda'nın sınırlı bir askeri harcaması var.

ABD’den sonra en çok savunma harcaması yapan 69 milyar 82 milyon dolar ile İngiltere. Almanya ise 53 milyar 736 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alırken Fransa 50 milyar 971 milyon dolar ile dördüncü.

Türkiye NATO harcamalarında kaçınca sırada?

Türkiye, 16 milyar 581 milyar dolar harcama ile 30 ülke içinde 7. sırada bulunuyor. Türkiye’nin 2014 harcaması 11 milyar 783 milyon dolar düzeyindeydi.

Yunanistan’ın 2021 yılı savunma harcaması 7 milyar 417 milyon dolar olurken 2014 yılı gideri 4 milyar 358 milyon dolardı.

Kaynak: Euronews

Yorum yapın