Nükleer Düzenleme Kurumu, idari yaptırım esaslarını belirledi

Nükleer Düzenleme Kurumunun "İdari Yaptırımlar Yönetmeliği", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, kurum tarafından uygulanacak idari yaptırımlar, faaliyetin türü ve özellikleri, radyasyona maruz kalma riski, maruz kalınan radyasyonun büyüklüğü, zararın varlığı ve büyüklüğü dikkate alınarak dereceli yaklaşımla belirlenecek.

Kurumun yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme, denetleme faaliyetleri sürecinde veya Kuruma yapılan bildirim, ihbar veya şikayet üzerine yapılacak incelemelerde aykırılık oluştuğuna karar verilmesi sonucunda idari yaptırımlar uygulanacak.

Böylece Kurum, aykırılık oluşturabilecek durumlarda idari para cezası, yetkinin kısıtlanması, yetkinin askıya alınması, yetkinin iptali gibi idari yaptırım kararı alabilecek.

Uygulanacak idari yaptırımların belirlenmesinde ise aykırılık sebebiyle herhangi bir zararın oluşup oluşmadığı, oluşan zararın büyüklüğü, aykırılığın yarattığı riskin radyasyona maruz kalma olasılığı, maruz kalınacak radyasyonun büyüklüğü, gerekli düzeltici veya önleyici faaliyetin aciliyeti, zorluk derecesi ve karmaşıklığı, aykırılığın kasıtlı olup olmadığı, fiilin işlendiği tarihten itibaren beş yıl içinde aykırılığın tekrar edilip edilmediği gibi unsurlar göz önünde bulundurulacak.

Öte yandan Kurum, yürüttüğü yetkilendirme, değerlendirme veya denetleme faaliyetleri çerçevesinde aykırılık oluşabileceğini değerlendirdiği durumlarda sırasıyla ön tespit raporu, ilgili kişinin savunması ve tespit raporu hazırlayacak. Bu değerlendirmeler sonucu Kurum, aykırılık durumunu sabit görürse yaptırım kararını alacak.

İdari para cezası alt sınırı belirlenirken aykırılık derecesi göz önüne alınacak. Birinci derece aykırılıklarda en üst yasal sınırın yüzde 80'i, ikinci derece aykırılıklarda en üst yasal sınırın yüzde 60'ı, üçüncü derece aykırılıklarda en üst yasal sınırın yüzde 40'ı ve dördüncü derece aykırılıklarda alt yasal sınır kadar idari para cezası uygulanacak.

İdari para cezalarına ek olarak aykırılıkların giderilmesi için Kurum tarafından ilgili kişiye uygun bir süre verilecek. Aykırılıkların verilen süre içerisinde giderilmemesi halinde idari para cezaları, her defasında bir önceki cezanın iki katı tutarında uygulanacak.

Ayrıca para cezası uygulanan kurum, idari yaptırım kararının tebliğinden itibaren cezayı, bir ay içinde bildirilen banka hesabına ödeyebilecek ve idari para cezasının biri peşin olmak üzere dört eşit taksitte ödenmesi başvurusunda bulunulabilecek.

Tespit edilen aykırılıkların yetkilendirilen kişi tarafından giderilme imkanı bulunmadığının ve bu durumun halkın, çalışanların, çevrenin ve gelecek nesillerin radyasyondan korunmasını tehdit edebileceğinin değerlendirilmesi durumunda idari para cezasına ek olarak Kurum tarafından verilen yetki iptal edilebilecek.

Kaynak:AA

 

Yorum yapın