Rapor: Bütünleşik Güvenlik Bağlamında Siber

Hayatın hemen her alanında merkezi bir rol edinmiş olan bilgi ve iletişim teknolojileri, sağladığı geniş imkânlar yanında güvenlik risklerini de beraberinde getirmektedir. 1990’lardan itibaren devletler, savaşın beşinci boyutu olarak değerlendirilen siber güvenliğin sağladığı imkânları askeri kapasitelerini geliştirmede yeni bir fırsat olarak görmüştür.

Bu doğrultuda uluslararası sistemde küresel ve bölgesel güç konumunda olan birçok devlet ve hatta uluslararası kuruluş, kendi siber savunma ve saldırı yeteneklerini artırmak amacıyla siber güvenlik stratejileri ortaya koymaya başlamıştır.

Sistemler, silahlar ve kurumlar dijital olarak geliştikçe, siber tehditlere karşı daha savunmasız hâle geldikleri bilinmektedir. Bu nedenle, bugün siber güvenlik, farklı kurumların, sektör ve paydaşların sorumluluklarıyla kesişen çok boyutlu, stratejik ve “bütüncül” olarak ele alınması gereken bir konu hâline gelmiştir.

"Bütünleşik Güvenlik Bağlamında Siber"i, tüm boyutlarıyla ele almak üzere konunun önde gelen uzmanlarını bir araya getirdiğimiz 3 Kasım 2021 tarihli odak toplantımızda öne çıkan kritik noktaları sizler için derledik.

STM ThinkTech tarafından hazırlanan "Bütünleşik Güvenlik Bağlamında Siber" raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Bütünleşik Güvenlik Bağlamında Siber

Yorum yapın