Rapor: "Sera Gazı Salımını Azaltmada Yeni Teknoloji ve İnovasyonlar"

Dünya yeni bir iklim rejiminin şafağındadır. Sanayi Devrimi’nden bu yana insani faaliyetler, dünyanın milyonlarca yıldır süren ekolojik dengesinde büyük tahribat yaratırken iklim değişikliğine yol açmış; insanlık, kendi eliyle kendisi için bir varoluşsal tehdit yaratmıştır. Bu tehdidin bertaraf edilmesi için yeni bir ekonomik ve toplumsal sisteme ihtiyaç vardır. Yeni sistem her şeyden önce küresel iklim değişikliğine yol açan sera gazı salımlarını durdurmak ve mümkünse var olanları azaltmak için gerekli tüm tedbirleri almalıdır.

Ancak insani faaliyetleri sürdürülebilir kılıp “iklim nötr” duruma ulaşmak; yani bilim insanlarının önerdiği gibi sera gazı salımlarını sıfırlayıp küresel ortalama sıcaklık artışını 2050 yılına kadar 1,5 derecenin altında tutabilmek oldukça zorlu bir hedeftir. Hedefe ulaşılabilmesi için toplumların ekonomik, kültürel ve toplumsal pratiklerinin yanı sıra davranış ve alışkanlıklarının pek çoğunda köklü değişiklikler yapılması gerekecektir. Değişikliklerin başında imalatta, tarımsal üretimde, elektrik üretiminde, ısınmada ve ulaşımda fosil yakıt kullanımının tümüyle terk edilmesi gelmektedir. Enerji üretiminde yeni ve etkin çözümlerin geliştirilmesi, enerji tüketiminde verimin artırılması zorunlu hâle gelmiştir. Tarımda, özellikle hayvancılıkta sera gazı salımının azaltılması için yeni yöntemler geliştirilmelidir.

Yeni yöntemlerin geliştirilmesi için ise inovasyona ihtiyaç vardır. Yeni teknoloji ve yöntemler bulunmalı, var olanlar ise geliştirilmelidir. Temiz teknolojiler, doğru kullanıldığı takdirde iklim değişikliği ile mücadelede en önemli araç olacaktır. Teknoloji, enerji ve kaynak verimliliğini iyileştirebilir, doğal kaynakların azami verimle geri dönüşümünün sağlandığı “döngüsel ekonomiyi” kolaylaştırabilir, kaynakların daha iyi tahsis edilmesini sağlayabilir; emisyonları, biyolojik çeşitlilik kaybını ve çevresel bozulmayı azaltabilir.

Bu analizde, iklim değişikliği ile mücadelede atmosferde bulunan başta karbondioksit (CO2) olmak üzere zararlı gazların miktarını azaltabilecek güvenilir ve uygulanabilir teknolojilerin yanı sıra konuya ilişkin teknoloji ve inovasyonlar incelenecektir. Ayrıca ilgili teknolojilerin olgunluk durumu, getireceği yararlar ve uygulamaların önündeki olası engeller irdelenecektir...

STM ThinkTech tarafından hazırlanan "Sera Gazı Salımını Azaltmada Yeni Teknoloji ve İnovasyonlar" raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Sera Gazı Salımını Azaltmada Yeni Teknoloji ve İnovasyonlar

Kaynak: STM ThinkTech

Yorum yapın