Savunma sanayisinde 'yetenek havuzu' oluşturuldu

Savunma Sanayii Yetenek Envanteri Projesi" kapsamında geliştirilen uygulama aracılığıyla sektörden finansal, insan kaynağı, ürün, üretim ve test altyapısı gibi bilgiler toplanacak, yetenekler sınıflandırılacak, ihtiyaç doğrultusunda raporlama yapılacak- Savunma-havacılık alanında ihtiyaç duyulacak her türlü sanayi ürün ve hizmetlerinin yerli ve milli sanayi eliyle azami ölçüde yurt içinden karşılanması için mevcut kapasitesinin ayrıntılı olarak görülmesi, açık teknoloji alanlarının belirlenmesi, faydalı olabilecek potansiyel firmaların ortaya çıkarılması amacıyla yapay zeka fonksiyonlarıyla güçlendirilmiş bir karar destek sisteminin kurulması da hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinde faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların ürün ve yetenekleriyle yer alacakları "Savunma Sanayii Yetenek Envanteri" ile yerli ve milli ürünlerin sayısı artırılacak.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığınca yürütülen Savunma Sanayii Yetenek Envanteri (YETEN) Projesi kapsamında, savunma sektöründe faaliyet gösteren firma, kurum ve kuruluşların ilgili finansal, insan kaynağı, ürün, üretim ve test altyapısı gibi bilgilerinin toplandığı, yeteneklerinin sınıflandırıldığı, ihtiyaç hasıl olduğunda istenen verilere göre raporlama imkanı sunma yeteneğine sahip bir uygulama yazılımı geliştirildi.

YETEN Projesi ile savunma-havacılık alanında ihtiyaç duyulacak her türlü sanayi ürün ve hizmetlerinin yerli ve milli sanayi eliyle azami ölçüde yurt içinden karşılanması için mevcut kapasitesinin ayrıntılı olarak görülmesi, açık teknoloji alanlarının belirlenmesi, potansiyel firma önermesi yapılabilmesi ve teknoloji transferiyle yurt içinde imal edilecek kalemlerin (ürünlerin) belirlenerek sınıflandırılması, geri planda kalmış ancak faydalı olabilecek potansiyel firmaların ortaya çıkarılması amacıyla yapay zeka fonksiyonlarıyla güçlendirilmiş bir karar destek sisteminin kurulması da hedefleniyor.

Proje kapsamında toplanan veriler ışığında, barış durumunda "seferberlik hali" öncesinde savunma sektörünün hazırlık durumunun artırılması ve eksik kalan ihtiyaçların belirlenerek gerekli yeni yatırımlarla "seferberlik ve savaş halinde" oluşabilecek ihtiyaçlar için kullanılacak karar-destek mekanizmalarına destek verilmesi amaçlanıyor.

Kredi ve desteklerin yolu YETEN'den geçiyor

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla YETEN dış paydaşların (firma, kurum, kuruluş ve benzeri) veri girişlerine açıldı.

YETEN'in veri giriş portalının devreye girmesiyle daha önce üye firma, kurum, kuruluşların veri girişlerini yaptığı "Sanayileşme Portalı" devre dışı bırakıldı ve halihazırda Sanayileşme Portalı'na kayıt yaptırmış firma bilgileri YETEN'e aktarıldı.

Firma, kurum ve kuruluşların ürünleriyle Ürün Kütüphanesi bölümünde, yetenekleriyle sanayileşme planlarında veya çözüm ortağı listelerinde yer alabilmeleri, kredi ve benzeri desteklerden yararlanabilmeleri için Sanayileşme Portalı'na kayıtlı olmaları şartı bu aşamadan sonra YETEN'e kayıtlı olma şartı olarak değiştirildi.

YETEN, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Desteklenme Programı (EYDEP) ile entegre çalışacak. Bu kapsamda EYDEP ön değerlendirme ve değerlendirme faaliyetleri YETEN yazılımı üzerinden gerçekleştirilecek ve envanterde kaydı olmayan, belirli bir süre içinde verileri güncellenmemiş firma, kurum ve kuruluşlar EYDEP kapsamında değerlendirilemeyecek.

Kaynak: AA

Yorum yapın