SSB’nin organizasyon yapısında değişiklikler ve yeni atamalar

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 3 Temmuz’da yayınlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Başkanlığımız sorumluluğundaki faaliyetlerin daha etkin ve verimli yürütülmesini teminen organizasyon yapısında aşağıdaki değişiklik ve görevlendirilmelerin yapılması uygun görülmüştür.

• Kurumsal Gelişim ve Değerler Başkan Yardımcısı olarak Prof. Dr. Hakan KARATAŞ'ın görevlendirilmesine,
• Hava ve Deniz Sistemleri Başkan Yardımcısı olarak Gökhan Uçar'ın görevlendirilmesine,
• Sistem ve Harekat Destek Başkan Yardımcısı olarak Mustafa Murat ŞEKER'in görevlendirilmesine,
• Sanayileşme ve Stratejik Planlama Başkan Yardımcısı olarak Prof. Dr. İhsan KAYA'nın görevlendirilmesine,
• Stratejik Sistemler Başkan Yardımcısı olarak Hüseyin Avşar'ın görevlendirilmesine,

• Milli Muharip Uçak Grup Başkanlığının Daire Başkanlığına dönüştürülerek Daire Başkanı olarak Abdurrahman Şeref Can'ın atanmasına,
• Yenilikçi Sistemler Grup Başkanlığının lağvedilmesine, Melih Abiş'in Savunma Sanayii Yürütme Kurulu'nda görevlendirilmesine, Grup Başkanlığı uhdesindeki iki Müdürlüğün birleştirilerek Yenilikçi Sistemler Müdürlüğü olarak Ar-Ge ve Teknoloji Yönetimi Daire Başkanlığı'na bağlanmasına ve Müdür olarak Oğuz Alpay Aydın'ın atanmasına,
• Maliyet Analizi ve Planlama Grup Başkanlığı uhdesinde bulunan Stratejik Planlama Müdürlüğü ve Maliyet Analizi Müdürlüğü'nün Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına bağlanmasına ve Maliyet Analizi ve Planlama Grup Başkanlığı'nın lağvedilmesine,
• Güvenlik ve Bina İşIetim Daire Başkanlığının lağvedilmesine, İdari ve Mali İşer Daire Başkanlığı altında Güvenlik ve Bina İşletim Müdürlüğü'nün kurulmasına, İnayet SOYDANER'in görevden alınarak İdari ve Mali işIer Daire Başkanlığı'nda görevlendirilmesine,
• Halil İbrahim Öztürk'ün Daire Başkanlığı'ndan alınarak Kurumsal Yönetim ve Koordinasyon Daire Başkanlığı'nda Savunma Sanayii Uzmanı olarak görevlendirilmesine

karar verilmiştir."

Yorum yapın