TRMOTOR Genel Müdürü Osman Dur'dan 'Bölgesel araştırma merkezleri' önerisi

Teknoloji transferi, know-how transferi veya patent altında üretimler gibi birilerine bağlı yollarla ticari olsa da asla stratejik kabiliyetler kazanılamaz. Bilgiyi teknolojiye, teknolojiyi ürüne dönüştürme kabiliyeti ise üniversitelerin birikimlerini etkin kullanabilmekle mümkündür!

Bu da her bölgeye yeraltı ve yerüstü kaynaklar dikkate alınarak kurulmuş, beyin gücünün anadoluya yayılmasına zemin oluşturacak, bölgedeki üniversite ve sanayicilerin potansiyellerini harakete geçirebilecek bölgesel araştırma merkezlerinin kurulmasıyla mümkündür!

Bölgesel araştırma merkezleri; üniversiteler ve sanayicilerin birlikte geliştireceği konsorsiyumların rekabetiyle ülkenin stratejik alanları için ayrılan fonların, anadolunun her bölgesine dağılmasına imkan sağlayacak ve böylece sermaye anadoluya yayılacaktır

Bölgesel araştırma merkezleri; başta Balkanlar, Orta Asya, Ortadoğu ve Afrika olmak üzere tüm dünyadan master, doktora öğrencileri ve alanında temayüz etmiş beyin gücü çekmeye imkan sağlayarak eğitim ve Ar-Ge'de üs, kültür sanat ve ticarette cazibe merkezi olmanın önünü açacaktır.

Bu ortamların oluşması dolayısıyla, orta öğretim gençliği de üniversitede hangi alanda eğitim yapacağını, hedefini, kariyer planını ve dolayısıyla geleceğini daha net planlama imkanına sahip olacaktır. Böylece eğitim ve Ar-Ge'de bir seferberlik başlatılmış olacaktır.

Bu adımların atılmasıyla dünyanın her yerinden beyin gücünün Anadolu'nun birbirinden güzel bölgelerine kurulmuş Bölgesel Araştırma Merkezlerine göç etmesi, sanayi yatırımlarının Anadolu'ya kaymasını tetikleyecek ve böylece büyük şehirlerden Anadolu'ya göçlerin önü açılacaktır.

Bölgesel Ar-Ge merkezlerinde dökülen akılteri vasıtasıyla, tarımdan başlayarak yerel kaynakların katmadeğerli ürünlere dönüştürülmesinin önü açılacak, alınteri ve emeğin değeri daha da artarak topyekün yenilikçi üretim merkezli kalkınmanın fitili ateşlenecektir!

Osman Dur / TRMOTOR Genel Müdürü

Yorum yapın