Türkiye’nin NATO’ya akredite olan 2’inci mükemmeliyet merkezi

Millî Savunma Bakanımız Sayın Hulusi Akar’ın girişim ve katkıları ile ivme kazanarak ilgili Bakanlık ve Komutanlıkların da desteği ile yürütülen faaliyetler sonucunda, 08 Haziran 2020 tarihinde Deniz Güvenliği Mükemmeliyet Merkezi K.lığı (MARSEC COE), Türkiye’nin NATO’ya akredite olan 2’inci, NATO’nun ise 26’ncı Mükemmeliyet Merkezi olarak “Uluslararası Askeri Kuruluş” statüsüne ulaşmıştır.

MARSEC COE Türkiye liderliğinde çevre denizlerimizde yürütülen deniz güvenlik konularında eğitim, araştırma, geliştirme ve karşılıklı çalışabilirliğin geliştirilmesi maksadıyla Deniz Kuvvetleri K.lığı koordinesinde 12 Kasım 2012 tarihinde milli olarak faaliyetlerine başlamıştır.

Deniz Güvenliğini tehdit eden risklerin sınır aşan karakteristiği ve bu risklere karşı çok uluslu çözüm yaklaşımlarının bir gereklilik olması nedeniyle, MARSEC COE’nin milli ihtiyaçlara ilaveten NATO’nun da ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte küresel bir marka olması hedeflenerek Eylül 2018 tarihinden itibaren “NATO Akreditasyon ve Aktivasyon” faaliyetlerine başlanmıştır. Bu süreçte;

- 18 Ekim 2019 tarihinde Müttefik Dönüşüm K.lığı (ACT)’nda, MARSEC COE Kurucu ve Sponsor ülke temsilcilerinin (Türkiye, Yunanistan ve Romanya) katılımıyla “Operasyonel ve Fonksiyonel Mutabakat Muhtıraları İmza Töreni” icra edilmiş,  

- 27 Aralık 2019 tarihinde Mutabakat Muhtıraları Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanarak yürürlüğe girmiş,

- MARSEC COE Akreditasyonu, NATO’nun en üst karar mekanizmaları olan Askeri Komite (MC) ve Kuzey Atlantik Konseyi’nde (NAC) sırasıyla 20 Mayıs ve 8 Haziran 2020 tarihlerinde onaylanmıştır.  MARSEC COE’nin NATO Akreditasyonu ile;

- Uluslararası Deniz Güvenliği Askeri Projelerinde liderlik yapılacak, aynı zamanda ulusal tezlerimiz NATO platformlarında çok daha güçlü bir şekilde seslendirilmeye devam edilecek,

- Ülkemizin savunma sanayii ve akademik potansiyeli NATO ülkeleri ile paylaşılacak,

- NATO’nun köklü ve sadık bir müttefiki olan Türkiye’nin NATO içerisindeki katkı ve görünürlüğü artırılacak, 

- NATO müttefikliği sorumluluklarımız çerçevesinde NATO’nun deniz güvenliğine yönelik çabaları desteklenecek ve NATO’nun bu yöndeki dönüşümüne katkı sağlanacak,

- İttifakın deniz yapılanmasının güçlendirilmesine katkıda bulunarak deniz güvenliği alanında MARSEC COE’nin bir çekim merkezi olması sağlanacaktır.

Millî Savunma Bakanlığımız, ilgili Bakanlıklar ve Komutanlıklarımızın üstün gayretleri ile NATO Akreditasyonu tamamlanan, Deniz Güvenlik Harekâtı’nın tüm boyutlarında yaratıcı ve kapsamlı çözümler sunacak tek merkez olan MARSEC COE, Türkiye’nin dünyaya açılan bir penceresi olarak marka bir Uluslararası Askeri Kuruluş olacaktır.

Kaynak: MSB

Yorum yapın