Covid-19'un jeopolitik, tehdit ve güvenlik algısı üzerindeki etkileri

2020, benzeri görülmemiş siyasi, ekonomik ve toplumsal şoklar nedeniyle tarihe 1789, 1918, 1929, 1945 ve 2008 gibi en çok anılan yıllar arasına şimdiden girmiş olabilir. Henüz ilk yarısı geride kalmış olmakla birlikte içinde bulunduğumuz yıl, gelecekte yapılacak tarihi, ekonomik, siyasi ve sosyolojik araştırmalarda referans yılı olarak anılacak niteliktedir.

Nitekim henüz süreç devam ederken yaşananlara ilişkin çok sayıda görüş ve analiz yayınlanmakta, COVID-19 pandemisinin, bağlantılı sosyoekonomik ve jeopolitik gerilimlerle birlikte, uzun vadeli sonuçlar yaratacağı, dünyanın siyaseti, ekonomisi ve toplumsal yaşamında önemli kırılmalara yol açacağı çokça ifade edilmektedir. Pandeminin yol açabileceği sonuçlara ilişkin görüşlerin incelemesine STMThinkTech olarak hazırladığımız “COVID-19 Salgınının Küresel Ekonomi ve Jeopolitikaya Etkileri” başlıklı analizden ulaşılabilmektedir.

Pandeminin sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler varsayımdan ibarettir ve zamanla sınanacaktır. Ancak yapılan yorumlar kamuoyu üzerinde etkili olabilmektedir ve ortaya çıkan görüşler siyasiler üzerinde baskı yaratabilmektedir. Bu bakımdan COVID-19 sonrasında dünya algısının, yapılan yorumlar ışığında değişip değişmediğinin tespiti karar alıcılar açısından büyük önem taşımaktadır. Kamuoyunun görüşünü gerçeğe en yakın yansıtan ise güvenilir kuruluşların yaptığı kamuoyu araştırmalarıdır.

Pandemi döneminde, ulusal seviyede çok sayıda anket yapılmıştır. Bu anketlerde halkın salgınla mücadele tedbirlerine uyup uymadığı ile ulusal mücadele çalışmalarına yaklaşımı izlenmiştir. Öte yandan virüsle mücadele tedbirlerinin getirdiği kısıtlamaların da etkisiyle, pandeminin küresel etkilerine dair çok az sayıda araştırma yapılabilmiştir. Yine de yapılan çalışmalar, COVID-19 ile birlikte dünya algısının ne yönde etkilendiği konusunda fikir verebilmektedir.

Bu çalışmanın amacı, kamuoyu araştırmaları ışığında bu değişimi görebilmektir. Çalışmada şu sorulara yanıt aranacaktır: COVID-19 salgını, küresel sorun ve tehdit algısını nasıl değiştirmiştir? Pandeminin, küreselleşme ve uluslararası işbirliğinin sonunu getirebileceği yönündeki görüşler taraftar bulmuş mudur? Ulusların, otoriter ve izolasyoncu yönetimlere daha fazla destek vereceği yönündeki görüşler dünya kamuoyunda destek buluyor mu? ABD, Çin ve Avrupa Birliği’ne yönelik algılar pandemiden nasıl etkilenmiştir? Birleşmiş Milletler (BM), NATO ve Dünya Sağlık Örgütü (World Health Organization-WHO) gibi uluslararası kuruluşlar, ileri sürüldüğü gibi güven erozyonuna uğramışlar mıdır?

Analizde çeşitli ülkelerden kamuoyu araştırması sonuçları derlenmeye çalışılmıştır. Ancak ülkelerin dış politikalarına ilişkin kamuoyu araştırmaları çoğunlukla gelişmiş ülkelerde (özellikle Kuzey Amerika ve Avrupa’da) yapıldığı için veri çeşitliliğinin sınırlı kaldığı da unutulmamalıdır...

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Covid-19'un jeopolitik, tehdit ve güvenlik algısı üzerindeki etkileri

Kaynak: STM Thinktech

Yorum yapın