Enerji krizinin çözümünde yeşil hidrojen devrimi

STM Teknolojik Düşünce Merkezi araştırma raporuna göre; enerji krizinin çözümünde geleceğin enerji taşıyıcısı olarak görülen yeşil hidrojene yönelik yatırım ve beklentilerin ciddi şekilde arttığına işaret edildi.

Dünyada küresel iklim değişikliği ile mücadele kapsamında yaşanan enerji dönüşümü ve özellikle Rusya Ukrayna Savaşı’yla beraber artan enerji arz güvenliğine yönelik kaygılar nedeniyle, yenilenebilir enerjiye oldukça hızlı bir yönelim söz konusu oldu. Bu çerçevede geleceğin enerji taşıyıcısı olarak görülen yeşil hidrojene yönelik yatırım ve beklentiler ciddi şekilde arttı.

STM Teknolojik Düşünce Merkezi bu konuya özel araştırma raporu yayınladı. Raporda şu ifadeler yer alıyor:

"Fosil kaynaklarda dışa bağımlılığı nedeniyle yüklü bir enerji faturası ödeyen Türkiye de enerji arz güvenliğini sağlama ve yenilenebilir enerji hedefleri doğrultusunda son dönemde yeşil hidrojen konusunu önceliklendirmeye başlamıştır. Türkiye güneş ve rüzgâr gibi yenilenebilir enerji kaynaklarında son dönemde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken bir ivme yakalamıştır. Bu başarı, küresel olarak da yeni yeni filizlenmekte olan yeşil hidrojen üretimi konusunda Türkiye’ye önemli avantajlar sağlamaktadır. Çok sayıda uzmana göre dünyada yaşanan yeşil hidrojen atılımı Türkiye için tarihi bir fırsat anlamına gelmektedir. Bu fırsatın katma değere dönüştürülmesi için de kamudan akademiye, özel sektörden STK’lara kadar pek çok paydaşın rol alacağı bir yeşil hidrojen ekosisteminin hayata geçirilmesi gerekmektedir. Enerji Krizinin Çözümünde Yeşil Hidrojen Devrimi” konulu Araştırma Dizimizin üçüncü ve son bölümünde, yeşil hidrojen konusunda Türkiye’nin mevcut durumu, kamunun yeşil hidrojene yönelik destek ve yönlendirmeleri, Türkiye’de yapılan yeşil hidrojen yatırım ve araştırmaları, bu alanda öne çıkan şirket ve kurumlar ile projeler incelenmiştir..."

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: ENERJİ KRİZİNİN ÇÖZÜMÜNDE YEŞİL HİDROJEN DEVRİMİ

Yorum yapın