İnsansız deniz araçlarının geleceği ve kullanım konseptleri III

Tüm toplumsal olgular gibi savaş olgusu da tarihsel olarak dönüşüm geçirmektedir. Dünyada artık büyük çatışmaların yerini düşük yoğunluklu çatışmalar almaktadır. Bu açıdan bakıldığında insansız sistemler geleceğin savaşlarına bir nevi hazırlık niteliği taşımaktadır. Devletler artık savaşlarda daha az insan kaybedecekleri akıllı sistemlere ağırlık vermekte, yeni teknolojilere bu yönde yatırım yapmaktadır. Günümüzde savunma sanayii Ar-Ge çalışmaları çoğunlukla mevcut silahların daha da küçültülmesi ve insansızlaştırılması üzerine yoğunlaşmaktadır.

Bu alanda öne çıkan İnsansız Deniz Aracı (İDA) konsepti, gerek sivil gerekse askeri alanda neredeyse sınırsız kullanım alanı olması nedeniyle önemli bir potansiyel oluşturmaktadır. Tasarım ve üretimde var olan zorluklar ise teknolojinin hızlı gelişimiyle bertaraf edilmektedir. İDA pazarı, deniz kuvvetlerinde deniz güvenliği ve gözetimi için insansız araçların artan kullanımı nedeniyle son yıllarda güçlü bir büyümeye tanık olmuştur. Ayrıca, ülkelerin bu konudaki yatırımlarında ortaya çıkan artışın, insansız deniz araçları pazarının da büyümesini hızlandırması beklenmektedir.

Türkiye, İDA’lar konusunda dünyada gelişmiş teknolojiye sahip birkaç ülke arasındadır. Son yıllarda savunma sanayiinde insansız sistemlerin kullanımına ağırlık vermeye çalışan Türkiye, bu alandaki çalışmalara ve uygulamalara da önemli yatırımlar yapmaktadır. Bu alanda gelişen teknolojilerin yaygınlaşması ve özümsenmesi, önümüzdeki yıllarda İDA pazarının büyümesi için fırsatları daha da artıracaktır.

İnsansız Deniz Araçlarının Geleceği ve Kullanım Konseptleri başlıklı Araştırma Raporu yazı dizimizin üçüncü ve son bölümünde, İDA’ların ülkelere sağladığı avantajlara değinilerek, dünya çapında İDA’ların mevcut durumuna bakılacak ve küresel İDA pazarının gelişimi incelenecektir.

Analizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: İnsansız deniz araçlarının geleceği ve kullanım konseptleri III - İDA’ların mevcut durumu ve küresel İDA pazarının gelişimi

Yorum yapın