Siber Güvenlik ve Savunma - Problemler ve Çözümler

Bilgi Güvenlik Derneği (BGD) tarafından HAVELSAN'ın katkıları ile konunun değerli uzmanlarınca hazırlan “Siber Güvenlik ve Savunma - Problemler ve Çözümler”, siber güvenliğin kapsamı ve boyutunu, yapılan saldırıların türlerini, alınabilecek önlemleri, karşılaşılan yeni riskler ve problemleri ele alıyor.

“Siber Güvenlik ve Savunma - Problemler ve Çözümler”i yayımlayan Grafiker Yayınları, kitabı şu cümlelerle tanıtıyor:

Bilgi Güvenliği Derneği, kuruluşundan bugüne kadar ülkemizin “Siber Güvenlik ve Savunmasının” gelişimine katkı sağlamakta, birikimini topluma aktarmakta, içerik üretilmesine, yeni çözümler geliştirilmesine ve bilginin yaygınlaştırılmasına destek vermekte, kamuoyunun farkındalığını artırmaya çalışmakta, ve sonuçta siber ve bilgi güvenliğinin kişisel, kurumsal ve ulusal boyutta sağlanmasına katkılar sunmaktadır.

Tehditlerin artması, boyut ve yön değiştirmesi, çeşitlerinin artması, siber tehdit ekosisteminin büyümesi, kritik altyapıların hedef haline gelmesi, bilgi hırsızlıklarının çoğalması, yeraltında çalışan konsanların etkinleşmesi, siber tehditlerin artık savaşa dönüşmesi, siber suçların ve suçluların çoğalması, siber terörün artması nedeniyle, siber saldırılarla, suçlarla, terörizmle, zafiyetlerle mücadeleye her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. Kapsamlı bir mücadele için; ulusal stratejileri ve eylem planlarının hayata geçirilmesi, etkili araştırma merkezlerinin açılması, yeni altyapılar kurulması, yeni programların açılması ve son zamanlarda ise “siber ordular”, “mükemmelliyet merkezleri”, “ulusal siber olaylara müdahale”, “siber savunma ajansı” gibi yapıların kurulması, vb. ihtiyaçlar bizleri bu kitap serisini hazırlamaya yöneltmiştir. Tehditlerin boyutunu ve geleceğini anlamak ancak ve ancak bu alanın kapsamını iyi anlamak, gelecekte karşılaşılacak olan tehditleri öngörmek, buna hazır olmak için konunun etkileşim içerisinde olduğu tüm alanları iyi bilmek, etkileşim içerisinde olunan alanları iyi tanımak, yeni alanları öğrenmek gerekmektedir. Siber güvenlik ve savunmaya kapsamlı bir bakış sunmayı amaçlayan bu eser serisinin, ülke siber güvenliğimiz ve savunmasına katkı sağlaması beklenmektedir.

Yorum yapın