Makale: "2023 yılının öne çıkan bilgi teknolojileri trendleri"

Günümüzde “verim” ve “yenilik” değer oluşturmanın iki önemli anahtarı haline gelmiş olup iş dünyasında en çok talep edilen kavramlar arasında yer alıyor. Aslında her iki kavramın da temelinde
bilgi ve bilginin işe uygulanması yatmakta olup bilgi artık en önemli üretim araçlarından ve rekabet gücünü belirleyen faktörlerden birisi haline geldi.

Bu yüzden günümüz şirketleri için, sahip oldukları bilgiyi operasyonel etkinliklerini ve verimliklerini arttırmak ve yeni iş modelleri oluşturmak için kullanmalarını sağlayan bilgi teknolojileri kritik öneme
sahip. Bilgi teknolojilerinin bu potansiyelini şirketler özellikle son yıllarda enflasyon, kısıtlı iş gücü kaynağı ve tedarik kısıtlamaları gibi üzerlerinde ekonomik baskı oluşturan durumlarla baş etmek
amacıyla da kullanılıyor.

Gartner araştırma şirketi tarafından 2022 yılında dünya genelinde 410 firmayla yapılan çalışma, şirketlerin 2018 yılından başlamak üzere bilgi teknolojilerine ve dijitalleşmeye giderek daha fazla yatırım yaptığını gösteriyor.

Her ne kadar bilgi teknolojilerine yapılan yatırım artsa da beklentinin ve dijital çözümlere olan talebin yatırımlardan daha fazla artmasından dolayı şirketlerin teknoloji portföylerini, kaynakların en yüksek değeri oluşturacak konulara ayrılmasını sağlayacak şekilde, sürekli dengelemeleri gerekiyor.

Bu gözle bakıldığında Türkiye’de artan yatırımların en çok yöneldiği alanların zirvesinde;

• İş Zekâsı / Veri Analitiği,
• Siber Güvenlik / Bilgi Güvenliği ve
• Yapay Zekâ yer almaktadır.

Bunların yanı sıra 2022 yılında bulut platformlarına yatırım yapan şirket sayısı artarken eski (legacy) altyapılara, kendi bünyelerindeki (on premise) veri merkezlerine ve kurumsal kaynak planlama sistemlerine yatırım yapan şirket sayısı azalıyor.

Dünya genelindeki yüksek teknoloji ve telekom şirketlerinde ise yatırımların en çok yöneldiği alanların başında;

• Bulut Platformlar,
• Siber Güvenlik / Bilgi Güvenliği,
• İş Zekâsı / Veri Analitiği,
• Entegrasyon Teknolojileri,
• Yapay Zekâ Ve
• Dijital Dönüşüm Projeleri
yer almaktadır.

2023 için bakıldığında ise

• Maliyetleri optimize etmek
üzere;
• Dijital bağışıklık sistemi oluşturmak,
• Sistem log ve metriklerini (Applied observability) kullanarak operasyonlarını sürekli iyileştirmek,
• Yapay zekâ olanaklarından daha fazla faydalanabilmek üzere yapay zekâ risk ve güvenlik yönetimi,
• Hızlı büyümeyi ve daha hızlı yazılım üretmeyi destekleyecek şekilde bulut platformların kullanımı,
• Kablosuz teknolojileri sadece iletişim için değil enerji üretme ve lokasyon algılama/takibi gibi konularda kullanarak değer yaratmak,
• Mevcut iş modellerini değiştirmek üzere Superapps, Adaptif AI ve Metaverse Teknolojileri, başlıklarının öne çıktığı görülmektedir.

Bütün bu bilgiler ışığında 2023 yılında, dijitalleşme ve bilgi teknolojileri yatırımları, şirketlerin öncelikli gündem maddeleri arasında yer alacak. Bu yatırımların önceki dönemlerden daha fazla insan kaynağı ve makineyle sağlanması, hedeflenenin ötesinde bir büyüme potansiyeli ortaya çıkaracak.

Bilgi Teknolojileri fonksiyonunu bir destek fonksiyonu değil şirketin asıl amacını ve misyonunu gerçekleştirmesinde doğrudan görev alan bir fonksiyon olarak gören şirketler bu konuda bir adım önde olacak.

Kaynak: ASELSAN Mart 2023 a bülten / Mali Yön. ve Tedarikçi İliş. Çözüm. Mdl. Yusuf Kanık

Yorum yapın