Makale: Kara harekatı yönetiminde ağ destekli çözümler

Ağ destekli yetenek, bilgi sistemlerinin kullanımı yolu ile muharebe alanındaki her unsurun ihtiyaç duyduğu doğrulanmış bilgiye, en hızlı şekilde ulaşmasına imkan veren bir yetenek kazanımı olarak tanımlanmaktadır. Bu yetenek kazanımı ile harekat alanına yönelik durum farkındalığının ve her kademede komuta hızının artırılması, harekat temposunun yükseltilerek vurucu gücün daha etkin hale getirilmesi ve bekanın güçlendirilmesi temel hedefler olarak ortaya konmaktadır. 

ASELSAN Ağ Destekli Yetenek Sistemleri bu prensipler çerçevesinde geliştirilen, en üst komuta seviyesinden başlayarak tek er, tek silah/araç seviyesine kadar tüm unsurları bu yeteneğin içerisine dahil eden; Kara Kuvvetleri Komutanlığının envanterine daha önce kazandırılmış muhtelif Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri (KKBS) başta olmak üzere istihbarat elde edebileceği askeri ve sivil sistemlerle entegrasyon gerçekleştiren; Ağ Destekli Yetenek çerçevesine daha sonra dahil olabilecek sistem/alt sistemler için birlikte çalışabilirlik tanımlarını ortaya koyan, komuta yerlerinde ve askeri araç platformlarında kullanılmak üzere geliştirilmiş haberleşme ve bilgi işlem sistem ve donanımları ile entegrasyon sağlayan, tüm bu özelliklerinin karar destek mekanizmaları yolu ile yönetilmesi amacı ile özel olarak geliştirilmiş KKBS Yazılımları içeren, geliştirilen bu akıllı yazılımların üzerinde çalışacağı askeri ortamlarda kullanıma uygun bilgisayar, sunucu ve ağ donanım çözümlerini sağlayan bir sistemler sistemi mimarisine sahiptir.

Herhangi bir askeri unsurun sayısal olarak komuta kontrol bilgi sistemi yeteneklerine kavuşturulabilmesi için, o unsura kazandırılması gereken en temel yetenekler muharebeye yönelik faaliyetlerini sayısal sistemlerle sürdürmesine imkan veren çalışma ortamı, sayısal ses ve veri haberleşmesi, komuta kontrol bilgi sistemi yazılımları ile askeri özellikte sağlam bilgisayar ve ağ donanımlarıdır. Ağ Destekli Yetenek mimarisi içerisinde yer alan tüm unsurlara, belirtilen bu yetenekler, her unsurun farklı ortam, ihtiyaç ve yetenekleri göz önünde bulundurularak kazandırılmakta ve böylelikle birliğin tüm unsurları ağa dahil edilmektedir.

Komuta Yeri Mimarisi ve Çalışma Ortamı

ASELSAN’ın geliştirdiği ağ destekli yetenek sistemlerinin hedeflerinden bir tanesi kullanıcılara sağlanacak olan sayısal yeteneklerin en gelişmiş seviyede kullanılabilmesi için uygun ortamın sunulması olarak belirlenmiştir.

Bu kapsamda her platformda kullanım kolaylığına yönelik ergonomik düzenlemeler yapılmakta, tabur ve üstü seviyelerde kullanılmakta olan komuta yerleri, çok sayıda kullanıcının bir arada çalışma ihtiyacı göz önünde bulundurularak tasarlanmaktadır. Karargahın ihtiyacına yönelik olarak komuta yeri, karargah personelinin görevini daha rahat bir ortamda yürütebileceği bir komuta yeri çadırı ile desteklenmektedir. Komuta yeri çadırı ihtiyaç halinde zırhlı komuta yeri araçları ile entegre çalışabilecek bir mimariye sahiptir.

Manevra ihtiyacı yüksek olan birliklerin ihtiyacına uygun olarak, bu seviyedeki komuta yerleri zırhlı araç yapısında kurgulanmakta, komuta yerlerinde görev yapacak karargah personelinin ihtiyaçlarına uygun olarak zırhlı araçlar modernize edilmekte ve komuta kontrol yetenekleri kazandırılmaktadır.

Güvenli Ses ve Veri Haberleşmesi

Ağ destekli yetenek mimarisi içerisinde görev yapan unsurlar bulundukları kademeye uygun Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki haberleşme sistemlerini en etkin seviyede kullanabilme özelliğindedir. Bu kapsamda sistemlerin TAFICS, TASMUS ve yazılım tabanlı telsizler üzerinden haberleşme imkanı bulunmaktadır. Yazılım Tabanlı Telsizler üzerinden ses ve veri haberleşmesi gerçekleştirecek mobil unsurlar telsizlerin sağladığı modern dalga şekillerini (geniş bant dalga şekli ve komuta kontrol dalga şekli) etkin olarak kullanabilme özelliğindedir.

Fonksiyonel Alan Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri Arası Birlikte Çalışabilirlik

Muharebe sahasında yer alan unsurlara sayısal veri haberleşme yeteneği kazandırmayı hedefleyen Ağ Destekli Yetenek çözümü sayesinde, hali hazırda kullanımda olan fonksiyonel alan sistemlerinin entegrasyonu sağlanmaktadır. Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullanımında olan Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri’nin birlikte çalışabilirlik standartları, Ağ Destekli Yetenek mimarisi içerisinde güncellenmekte ve geliştirilmektedir. Tanımlanmış standartlara uygun olarak Ateş Destek, Hava Savunma, Manevra, Lojistik, Personel gibi fonksiyonel alan sistemleri ile veri alışverişi gerçekleştirilebilmektedir. Ağ Destekli Mimari kapsamında belirlenen esaslar doğrultusunda yakın dönemde ASELSAN bünyesinde geliştirme çalışmaları tanımlanacak olan Elektronik Harp fonksiyonel alan sistemleri ile modern araç ve silah sistemleri üzerinde yer alan Komuta Kontrol Bilgi Sistemleri ile birlikte çalışabilirlik sağlanacaktır. Tüm bu entegrasyon yetenekleri ile ASELSAN’ın geliştirdiği Ağ Destekli Yetenek sistemleri Kara Kuvvetleri Komutanlığının Ağ Destekli Yetenek konsepti içerisinde merkezi bir rol oynamaktadır.

Milli sistemlerle gerçekleştirilen entegrasyon ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetine ilaveten ASELSAN’ın geliştirdiği Ağ destekli yetenek sistemleri NATO’nun belirlediği esaslar çerçevesinde NATO sistemleri ile de entegrasyon sağlamaktadır. Bu kapsamda başlıca NATO Common Operating Picture (AdatP-4733 NVG), NATO Soldier Systems (STANAG 4677), AdatP-3, Multilateral Interoperability Programme, APP 6D Nato Military Symbology, Friendly Force Tracking (AdatP-36) ve Variable Message Format (STANAG 5519) standartlarına uygun olarak birlikte çalışabilirlik sağlanmakta, bu yetenek katılım sağlanan NATO tatbikatlarında en üst düzeyde sergilenmektedir.

Askeri Özellikte Donanımlar

Ağ destekli yetenek mimarisinin gerektirdiği fonksiyonların sağlanması ve farklı sistemler ile birlikte çalışabilirliğin sürdürülebilmesi için karmaşık ve dayanıklı yazılım çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu yazılımların ihtiyaç duyduğu performansı karşılayan ve aynı zamanda askeri çalışma koşullarına dayanıklı donanımlara ihtiyaç duyulmaktadır. ASELSAN bünyesinde, muharebe sahası şartlarında kullanılabilecek, işlem gücü ve güvenilirliği yüksek, birden fazla kullanıcıya hizmet verebilecek, tekerlekli ve paletli araçların askeri çevre şartlarında kullanıma uygun bilgisayar ve sunucu sistemleri geliştirilmektedir.

Geliştirilen bilgisayar sistemlerinin yanı sıra, ASELSAN tarafından geliştirilmiş olan Sanal Hava Boşluğu (SAHAB), iç haberleşme sistemi, askeri telsizler gibi pek çok ürün ağ destekli yetenek mimarisi içerisinde kullanım bulmaktadır.

Yazılım Çözümleri

Ağ destekli yetenek mimarisi içerisinde tek erden, zırhlı araç platformlarına, şelterli araç sistemlerinden, sabit konuşlu komuta yerlerine kadar birçok platforma yönelik yazılım çözümleri bulunmaktadır. Bu yazılım çözümleri, muharebe sahasının tüm fonksiyonel alanları ile entegre şekilde Komutan ve karargâh personelinin operatif seviyede üst, ast ve komşu birlikleri ile koordineli şekilde harekâtın planlama, koordinasyon, sevk ve idaresi kapsamında gerçekleştireceği tüm faaliyetleri destekleyen fonksiyonlar içeren, bu sayede ağ destekli yeteneğin muharebesahasında gerçekleştirilmesine imkân veren kabiliyetlere sahiptir.

Gelecek Vizyonu

ASELSAN, Kara Kuvvetleri Komutanlığının sayısallaşma hedefleri doğrultusunda, kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Ağ Destekli Yetenek sistemlerinin bir bütün olarak kullanıma sunulmasının yanı sıra, bu çözüm ile ortaya konulan yazılımlar, mimariler, birlikte çalışabilirlik tanımları ve bileşenler gelecekte geliştirilecek benzer çözümlerin yapı taşlarını oluşturmaktadır.

ASELSAN’ın geliştirmekte olduğu Ağ Destekli Yetenek sistemleri, en yeni teknolojiler ile modüler bir yapıya sahip olması sayesinde Kara Kuvvetleri Komutanlığının yakın, orta ve uzun vadedeki temel KKBS ihtiyacını karşılayacak niteliktedir. ASELSAN, ortaya koyduğu ağ destekli yetenek mimarisi sayesinde, gelişen teknolojileri de dikkate alarak farklı seviyelerdeki muharebe ve bilgi değişim ihtiyaçlarına cevap vererek, Kara Kuvvetleri Komutanlığının kullandığı tek muharebe yönetim sistemi olma yönünde emin adımlarla ilerlemektedir. 

Yorum yapın