Osmanlı serhaddindeki kaleler, personel, savunma ve malî organizasyonu

Harp Tarihi akademisyeni Göksel Baş, Harp Academia bölümünde ''XV. Yüzyılın İkinci Yarısında Balkanlarda Osmanlı Serhad Organizasyonunun Oluşumu: Kaleler Ağı, Askerî Personel, Finansman ve Mali Külfet'' kaleme aldı.

Bu makalenin amacı genel itibariyle Osmanlı askeri tarihi, özelde ise Osmanlı serhad tarihi bağlamında tarihçiliğimizde henüz eksik çalışmalar barındıran 15. yüzyıl Osmanlı Balkanlarında kale savunma ağlarının ortaya çıkışı, dönüşümü, işleyişi ve tüm bu sistemin mali külfetini aydınlatmaya çalışmaktır.

Türkiye ve dünyadaki Osmanlı askeri tarih çalışmaları genel itibarıyla Osmanlıların Macaristan’ı ilhakı ile başlayan süreç ve sonrasına odaklanmıştır. Hâlbuki bu çalışma Osmanlı serhad pratiklerinin Macaristan’ın ilhakından çok daha evvel işler vaziyette olduğunu göstermekle birlikte karşılaştırmalı olarak Osmanlıların Mora’da ve Arnavutluk’ta Venediklilere karşı kurmuş oldukları serhadde de değinecektir.

15. yüzyıl Osmanlı serhad çalışmalarını 16. ve 17. yüzyıldaki mevcut literatüre eklemlemek şüphesiz ki Osmanlı serhad araştırmalarına daha bütüncül bir gözle bakmamıza olanak sağlayacaktır.

Makalenin tamamına buradan ulabilirsiniz: Osmanlı serhaddindeki kaleler, personel, savunma ve malî organizasyonu

 

Yorum yapın