Silahlı insansız kara aracı milli olarak geliştiriliyor

Orta sınıf ikinci seviye İnsansız Kara Aracı Projesi kapsamında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Kara Kuvvetleri Komutanlığı, ASELSAN ve KAT­MERCİLER firması katılımlarıyla proje başlangıç toplan­tısı gerçekleştirildi.

Proje; keşif, gözetleme, hedef tespiti yapabilen ve üze­rine değişik silah sistemleri ile ihtiyaç duyulan başka sistemlerin takılabildiği, uzaktan komuta edilebilen, otonom olarak kullanılabilen, üstün hareket kabiliyetine sahip insansız kara aracı geliştirilmesi ve seri üretimini içeriyor.

Savunma Sanayii Başkanlığının tedarik makamı oldu­ğu projede kullanıcı makam olarak Kara Kuvvetleri Ko­mutanlığı yer alıyor. ASELSAN’ın ana yüklenici olduğu projede KATMERCİLER firması platform üreticisi olarak görev alacak. Mikroelektronik Güdüm ve Elektro-Optik (MGEO) Sektör Başkanlığı tarafından yürütülen projede silah sistemi Savunma Sistem Teknolojileri (SST) Sektör Başkanlığı tarafından sağlanacak.

Bu proje ile silahlı insansız kara aracının milli olarak ge­liştirilmesi amaçlanıyor. Geliştirilecek insansız sistem; tehlikeli sahalarda keşif, gözetleme yapabilecek, gerek­tiğinde tehditlere karşı üzerinde bulunacak silah sistemi DUAL SARP ile sahayı ateş altına alarak kontrol sağlaya­cak.

Otonom devriye atabilecek, karıştırma altında oto­nom geri dönüş özelliği ile savunma etkinliği en üst dü­zeye çıkarılmış olacak. Geliştirilecek olan silahlı insansız kara aracının, sahadaki diğer insansız hava ve kara sistemleriyle de entegre olarak, kullanıcıya muharebe sahasında büyük avantaj sağlayacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: ASELSAN ''a'' Bülten 29. sayı

Yorum yapın