SSTEK liderliğinde Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu

SSB himayesinde, Savunma Sanayi Teknolojileri AŞ (SSTEK) liderliğinde, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ortaklığıyla Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu faaliyetlerine başladı.

SSTEK tarafından yayınlanan fon tanıtım filminde, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye savunma sanayii, yurt güvenliği, havacılık ve uzay teknolojilerinde geleceği inşa etme yolunda, emin adımlarla ilerliyor. Şimdi o adımlara güç katacak, yeniliklerin öncüsü olacak, yerli ve milli bir marka var. Türkiye’nin markası; SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri Anonim Şirketi.

Biz bu topraklardan, bu milletten aldığımız güç ile dünyaya öncülük edecek teknolojileri üretmek için çalışıyoruz. Savunma Sanayii Başkanlığı’nın yüzde yüz sermaye payı ile ülkemizin dünyada lider olma hedefini gerçekleştirmek için, istiklal ve istikbalini teminat altına almak için var gücümüzle çabalıyoruz.

Kritik ve yüksek teknoloji ürünlü sistemlerin geliştirilmesi ve üretilmesini, milli kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasını ve yerli üretimin yaygınlaştırılmasını sağlayarak, Türkiye’nin gücüne güç katıyoruz.

Devletimizin gücünü Türk girişimcisinin hayalleriyle buluşturuyor, savunma sanayiimizin sürdürülebilir bir üretim altyapısına kavuşması için çalışıyoruz.

Bünyemizde kurduğumuz şirketlerle, savunma sanayii alanında faaliyet gösteren kobi ve kişilere verdiğimiz desteklerle yol arkadaşı oluyoruz. Yatırımlar yapıyor, yeni şirketlerle ortaklıklar kuruyoruz.

Kamu ve özel sektör firmaları arasında eşgüdümü sağlarken, ihraç edilebilir teknolojik ürün ve hizmet kapasitemizi artırarak ülke ekonomisine katkı sunuyoruz.

Biz araştırıyor, geliştiriyor, üretiyoruz. Gücümüzü yalnızca bu ülkenin insanından, inancından, köklerinden alıyor, Türkiye’yi savunma sanayiinde dünya lideri yapacak büyük yürüyüşteki görevimizi, gururla yerine getiriyoruz.

Geçmişimizden güç alarak geleceği inşa ediyoruz. Savunma sanayiimizin dışa bağımlılığını bitirmek için güç birliği yapıyoruz. Ülkemizde girişim sermayeleri yapmak amacıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığımız himayesinde, SSTEK liderliğinde, Vakıf Katılım Bankası AŞ, Ziraat Katılım Bankası AŞ, Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ ortaklığıyla yola çıkıyoruz.

Yüksek teknoloji ve savunma sanayii odaklı üretimi hedefleyen, ihracatı artırma, ithal ikamesi potansiyeli yüksek şirketlerimize kaynak yaratmak amacıyla, “Yenilikçi ve İleri Teknolojiler Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu” faaliyetlerine başlamıştır.

SSTEK Savunma Sanayii Teknolojileri Anonim Şirketi"

Yorum yapın