STM Jet Hızlandırma Programı başvuruları başladı

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi ile STM tarafından başlatılan "STM Jet Hızlandırma Programı" başvuruları başladı.

"STM Jet Hızlandırma Programı", siber güvenlik alanında faaliyet gösteren startup ve girişimcilerin ticarileşme süreçlerine ivme kazandırmak amacıyla sağlanacak olan eğitim ve birebir mentorluk programı.

Girişimci veya startup’ların ihtiyaçları ve eksiklikleri doğrultusunda; gelişme, büyüme, pazara giriş ve/veya yurt dışı pazarına erişim süreçlerine katkı sağlayacak olan programa ön prototip ya da prototipi hazır olan, siber güvenlik alanında fikri olan tüm girişimciler ve siber güvenlik alanında çalışan/teknoloji geliştiren start-uplar katılım sağlayabilecek.

Detaylı bilgi ve başvuru için https://jethizlandirma.stm.com.tr/tr/basvuru-formu adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yorum yapın