STM ThinkTech - 2050: Bir Uzay Destanı - Uzay Çalışmalarında Gelecek Öngörüleri

STM ThinkTech olarak Haziran 2020’de sunduğumuz, “Yeni Uzay Çağı: 21’inci Yüzyılda Kozmik Rekabet” Araştırma Yazı Dizimizin birinci bölümü olan “Uzay Teknolojilerinin Geleceği”nde, önemli öngörülerde bulunulmuştur. Söz konusu öngörülerin, üzerinden nispeten kısa bir süre geçmesine rağmen güncellenmesine ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu önemli gelişmelerden biri Türkiye’de yaşanmıştır. 2018 yılında kurulan Türkiye Uzay Ajansının 2022-2026 Stratejik Planı’nda sıralanan stratejik amaçlardan biri, “ülkemizdeki uzay ve havacılık sektörünü ve ekosistemini geliştirmek ve dünyada rekabet edebilir hâle getirmek” olarak belirlenmiştir.

Uzay alanında kamunun öncülüğünde akademik kuruluşlar ve özel sektör işbirliğinde rekabetçi bir sektör yaratılması vizyonunu yansıtan bu hedefe ulaşmak için küresel uzay sektörünün hedefleri ve bu hedeflere ulaşmak için yapılan çalışmalar yakından takip edilmelidir. Bu çalışmanın bir amacı da Türkiye’nin uzayla ilgili kurum ve kuruluşlarına, uzay çalışmalarında genel eğilimler konusunda fikir sunmaktır.

STM ThinkTech / Uzay ve Havacılık Trend Analizi / 2050: Bir Uzay Destanı – Uzay Çalışmalarında Gelecek Öngörüleri yazının tamamına bu linkten ulaşabilirsiniz.

 

Yorum yapın