Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi yöneticileri, kendi birimlerini anlattı.

Bilal ÇİNİCİ/ Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü:

"Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer Ofisi (TTO), ülkemizin Teknopark odaklı herhangi bir üniversiteye doğrudan bağlı olmayan ilk Teknoloji Transfer Ofislerinden biri olarak 2014 yılında kurulmuştur.

Teknopark'ın sağlamış olduğu 1601 sanayi odaklı TTO kurulum desteği almaya hak kazanan dört ofisten biri olarak çalışmalarına hız vermiştir. Teknoparkımızın dinamik yapısına uygun olarak 4 ana modülde proje destekli işbirliği geliştirme,sanayi mülkiyet hakları ve kümelenme destekleri vermekteyiz. Üniversite TTO'larına odaklandıkları Üniversite sanayi işbirliklerinin yanı sıra özellikle bakanlığımızın son iki yıldır önem verdiği sanayi işbirliklerini çok önemsiyoruz.

Proje danışmanlık desteklerimizle firmalarımızın ve girişimcilerimizin dış kaynaklı hibe desteklerinden yararlanarak ar-ge maliyetlerini düşürmelerine yardımcı oluyoruz. Gerek ulusal gerekse uluslararası projelerin içerisinde bulunmalarını ve profesyonel anlamda proje yönetimi alanında tecrübe kazanmalarını istiyoruz.

Özellikle son yıllarda öneminin hızla arttığı  patent,faydalı model ve endüstriyel tasarım konularının hem farkındalığının artırılması hem de proje çıktılarının ürüne dönüşmeden önce sanayi mülkiyet hakları kapsamında korunma altına alınması üzerinde maddi anlamda destekler veriyoruz. Son olarak kümelenme destekleri yeni bir kavram olsa da Teknopark İstanbul beş farklı kümeye ev sahipliği yaparak bu konuda öncü kurumlar arasında yerini almaktadır.

TTO ekibi olarak kümelenme faaliyetleri üzerinde projelerin oluşturulmasına ve bu vesileyle firmalarımızın rekabet öncesi işbirliği odaklı çalışmalarına da destek oluyoruz. Tüm paydaşlarımıza desteklerimiz hakkında detaylı bilgi almak için TTO ofisimize bekliyoruz."

Teknoloji Transfer Ofisi Kıdemli Uzmanı İdris Hocaoğlu:

"En önemli misyonlarımızdan biri,sanayi sanayi işbirliğinin oluşturulmasıdır. Ülkemizde gelişmekte olan birlikte iş yapabilme kültürünü firmalarımıza,girişimcilerimize aşılamak ve somut işbirlikleriyle küresel pazarda rekabet edebilir seviyeye ulaşma imkanı sağlamaktır.Beyinsel çalışmayı çevremizdeki sanayi kuruluşları ve ar-ge merkezleriyle de gerçekleştirerek firmalarımızın projelerini ticarileştirmelerine ve yeni pazar bulmalarına imkan sağlamaktayız."

Teknoloji Transfer Ofisi Kıdemli Uzmanı Kenan Aydın:

"Girişimci ve firmalarımızın fikirden ürüne ve sonrasında pazara kadar olan süreçleriyle ilgili devlet desteklerinden yararlanmalarına yönelik projelerinin hazırlanması ve proje yönetimi konularında destek vererek ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilmelerine katkı sağlıyoruz. Üniversite sanayi işbirliği kapsamında  ihtiyaç duyulan akademik danışmanlık konularıyla ilgili en uygun akademisyenlerin belirlenmesi,görüşmelerin yapılması ve sözleşmelerin yönetilmesi konularında destek oluyoruz."

Avrupa Birliği Projeleri Kıdemli Uzmanı Hasan Karacan:

"Uluslararası projeler birimi olarak Teknopark firmalarımızın uluslararası ölçekte çok ortaklı projelere dahil olmasına yönelik destek veriyoruz. Yakın ilişkilerimizden dolayı önceliğimiz ağırlıklı olarak dünyanın en büyük ar-ge fonuna sahip Avrupa Birliği projelerine dahil olmayı hedefliyoruz. Burada birim olarak asıl hedefimiz firmalarımızın yetkinliklerini çok ortaklı proje yürütme tecrübesini kazandırma ve küresel platformda uluslararası ölçekte sinerji oluşturmaktır."

Patent Uzmanı Nurcan Altay:

"Birim olarak firma ve girişimcilerimize patent,faydalı model,endüstriyel tasarım tescili işlemlerinin süreç yönetiminde danışmanlık veriyoruz. Teknodestek programımız kapsamında patent,faydalı model başvuruları için 3500 TL+KDV,endüstriyel tasarım tescili başvurularına 1000 TL+KDV gibi her yıl artış gösteren miktarlarda hibe desteği sağlıyoruz.Aynı zamanda bu konularda farkındalığı artırmak,ihtiyaçları tespit etmek ve gidermek adına ziyaretlerde bulunuyor,eğitimler düzenliyor ve kurumsal web sitemizde bilgi içerikli blog yazılar paylaşıyoruz."

Hiser Proje Yöneticisi Kadir Selçuk Ünal:

Kümelenmeler sayesinde sektör odaklı paydaşlar arasında rekabet öncesi işbirliğine odaklanıyoruz. Toplu halde hareket etmenin getireceği enerjiyle firmalarımıza, ar-ge ve ticari konularda avantaj sağlamaktayız.Teknoloji Transfer Ofisi olarak var olan ve yeni kurulacak firmaların kümelenme yapılarına,kurulum ve yönetme süreçlerinde destek olmaktayız.Bunların en son örneğiyse 2018 yılında faaliyetlerine başlamış olan İstanbul belediye kümelenmesidir.

Yorum yapın