Türk savunma sanayiinin kronolojisine dair ayrıntılı bilgiler bu sitede

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından “Savunma Sanayii Okuryazarlığı Programı” çerçevesinde içerik çalışmaları tamamlanan Savunma Sanayii 360 internet sitesi, geçmişten bugüne ve geleceğe Türk savunma sanayiinin kronolojisine dair ayrıntılı bilgileri okuyucular ile buluşturuyor.

İnternet sitesi; M.Ö. 3. Yüzyıl’dan başlayarak, günümüze değin Türklerin savunma sanayii alanındaki girişimlerini, elde ettikleri başarıları ve Türk savunma sanayiinin geçtiği aşamaları bir zaman çizelgesi eşliğinde sunuyor.

Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda, Türk savunma sanayiinin köklü tarihinde yer etmiş şahsiyetler, millî bir savunma sanayiinin tesisine yönelik yakın geçmişte atılmış adımlar, bugünün en ileri teknolojileri ile donatılarak geliştirilen yerli projeler kapsamlı bir biçimde okuyucular ile paylaşılıyor.

Bütün Yönleriyle Türk Savunma Sanayii Kitabı; Silahlar, Harp Araçları ve Platformlar, Sanayi Tesisleri, 1985-2004 Dönemi, 2004-2014 Dönemi, 2014 ve Sonrası: İleri Teknolojiler Dönemi, Gelecek Projeler, Tophane’den SSB’ye Savunma Sanayiinin Yönetimi ve Sayılarla Türk Savunma Sanayii olmak üzere toplam sekiz bölümden oluşuyor.

Savunma Sanayii 360 internet sitesinde; Sayılarla Türk Savunma Sanayii, Kronoloji Oyunu, Terimler Sözlüğü, Askeri Gelişmeler, Tarihî Şahsiyetler, Türk Müteşebbisler, TSKGV Şirketleri, Kurum ve Kuruluşlar, Sanayi Tesisleri, Kara Araçları, Hava Araçları, Deniz Araçları, Silah Sistemleri, Harp Araçları, Uzay Teknolojileri, Motorlar, Füze ve Mühimmat Sistemleri, Siber Güvenlik ve Elektronik Harp ve Savunma Sanayii Yönetimi alt bölümleri yıllara sarî bir kurgu ve bölümleme dahilinde ziyaretçiler ile buluşuyor.

Savunma sanayii okuryazarlığını artırmak, bu alana dönük toplumsal bir hafıza oluşturmak amaçlarıyla hazırlanan ve Türk savunma sanayiinde süregidecek üretimler ışığında yaşayan bir eser olarak daima zenginleşecek sitenin içeriğine www.savunmasanayii360.com.tr adresinden ulaşılabilir.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, internet sitesiyle ilgili şu değerlendirmede bulundu:

“Savunma Sanayii 360, MÖ 3. yüzyıldan bu yana Türklerin savunma sanayii alanındaki girişimlerini, elde ettikleri başarıları ve Türk savunma sanayiinin geçtiği aşamaları bir zaman çizelgesi şeklinde sunmaktadır. Türk savunma sanayii, kökleri binlerce yıl öncesine uzanan büyük bir geleneğe sahiptir. Bu geleneğin en belirgin özelliği, daima zamanı yakalama ve zamanın ötesine geçme yönündeki gayret olmuştur. Tarih boyunca Türkler bu gayret ile istiklal ve istikbalini garanti altına almış ve savunma sanayii alanına önemli katkılarda bulunmuştur. Türk savunma sanayii bugün de aynı gayretle ilerleyişini sürdürmekte, “teknolojik derinlik” ve “küresel etkinlik” temelli vizyonuyla her geçen gün yeni başarılara imza atmaktadır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 20 yılı aşkın süredir yapılan atılımlar neticesinde Türkiye, ihtiyaçlarını büyük oranda öz kaynaklarıyla karşılar hâle gelmekle kalmamış, uluslararası arenada da adından sıkça söz ettirmeye başlamıştır. Savunma Sanayii 360 zaman çizelgesi, işte bu atılımların ve bunların arkasında yatan kadim geleneğin hikâyesidir.”

Yorum yapın