TÜRKPATENT iş birliği ile inovatif projelere destek

Teknopark İstanbul; TÜRKPATENT iş birliğinde hayata geçirdiği yeni Bilgi ve Doküman Birimi ile katma değeri yüksek fikirlerin oluşmasını, markalaşmayı ve inovatif bir kültürün oluşmasını hedefliyor.

Teknopark İstanbul, ev sahipliği yaptığı şirketlere sağladığı olanak ve hizmetlere Bilgi ve Doküman Birimi’ni de ekledi. Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) iş birliğinde hayata geçirilen birim, firma ve girişimcilere sınai haklar konusunda bilgi ve destek sağlayacak. Birim; yenilikçi kültürün oluşturulması, markalaşma çabalarının desteklenmesi, katma değeri yüksek buluş ve tasarımların üretilmesi konularına önemli katkılarda bulunacak.

Konuya dair açıklamada bulunan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Sınai Haklar Birimi Sorumlusu ve Patent Uzmanı Nurcan Altay, bilginin ticarileştirilmesi ve korunmasının önemli olduğunu ve bu doğrultuda hareket ettiklerini söyleyerek, "2019 yılında 19 patent başvurusunun gerçekleştirildiği Teknopark İstanbul’da TTO aracılığıyla 18 başvuruya destek verdik" dedi. Altay, birimin, fikri ve sınai hakların etkin şekilde korunmasına ilişkin çalışmalarının bir parçası olacağını söyleyerek, “Teknopark İstanbul’da faaliyet gösteren firma ve girişimciler; sınai mülkiyet haklarına ilişkin her türlü bilgi ve dokümana, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat ve yayınlara ulaşabilecek” şeklinde konuştu.

Kaynak: Teknopark İstanbul Target dergisi 7.sayısı

 

Yorum yapın