Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi Resmi Gazete'de

Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı'na ilişkin genelgede, bilgi ve iletişim teknolojilerinin, ülkede ve dünyada kamudan özel sektöre, kritik altyapıların yönetimi ve idamesinden bireylerin kişisel kullanımına kadar birçok alanda ekonomik ve sosyal hayatın vazgeçilmez birer parçası haline geldiği belirtildi.

Bu teknolojilerin bir yandan ülkeler için sürdürülebilir büyüme ve kalkınma yolunda anahtar rol oynarken, diğer yandan siber güvenlik risklerini de beraberinde getirdiği anlatılan genelgede, siber tehditlerin başta haberleşme, ulaşım, enerji, bankacılık, finans ve sağlık gibi kritik altyapılar olmak üzere tüm sektörleri olumsuz yönde etkileme potansiyeli taşıdığına işaret edildi.

Sayısı ve niteliği bakımından hızla artış gösteren siber tehditlerle mücadele kapsamında, ulusal seviyede gerekli önlemlerin alınmasına yönelik stratejik hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere ulaşmak için eylem planlarının geliştirilerek uygulanmasının büyük önem taşıdığının altı çizilen genelgede, bu çerçevede Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca 2013-2014 ve 2016-2019 dönemlerini kapsayan Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planları hazırlandığı ve ilgili tüm paydaşlarla çalışmalar yürütüldüğü anımsatıldı.

Genelgede, şunlar kaydedildi:

"2023 hedeflerimiz doğrultusunda birçok alanda olduğu gibi siber güvenlik alanında da ülkemizin öncü konumunu ve bugüne dek gerçekleştirilen çalışmalarda elde edilen kazanımları daha da ileriye taşımak amacıyla önümüzdeki dönemin hedef, strateji ve eylemlerini belirleyen Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023), 5 Kasım 2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu uyarınca verilen görevler kapsamında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kamu, özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle iş birliği içinde hazırlanmıştır.

Bu itibarla, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi (2020-2023) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının resmi internet sitesinde yayımlanacak olup bu strateji doğrultusunda hazırlanmış olan Ulusal Siber Güvenlik Eylem Planı (2020-2023) ise belirlenen faaliyetlerden sorumlu olan ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurumlarla paylaşılacaktır."

Genelgede, Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı (2020-2023) kapsamında tüm kurum ve kuruluşların üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi gereği de vurgulandı.

Kaynak: AA

Detaylar için buraya tıklayınız: Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı Genelgesi

 

Yorum yapın