Yapay zekânın yıkıcı etkisini 2020’den itibaren göreceğiz

Yapay zekânın yıkıcı etkisini 2020’den itibaren göreceğiz. Bu yüzden kurumlar şimdiden süreçlerine yapay zekâyı entegre etmeliler.

Özellikle Robot yazılımlar, getirdiği çözümlerle, 4. Endüstri Çağı olarak adlandırdığımız bu dönemde, büyük veri, nesnelerin interneti, yapay zekâ, süreç optimizasyonu gibi gelişmeleri tamamlayan en önemli teknoloji olarak kabul edilebilir. Büyük veri ve yönetimi konusunda da dünyada dijitalleşmeye öncülük eden kurumların dönüşümüne en önemli katkıyı yine robot yazılımlar yapıyor. 5. Endüstri Devrimi ise insanların ve robotların bir arada çalıştığı iş hayatını anlatıyor. Birçok kurum, kuruluş, Robotik Otomasyon Süreci’ni günümüzde yıkıcılığa neden olacak en önemli teknoloji olarak görüyor. Bu doğrultuda yatırımlarını güncelliyorlar. CEO’ların teknolojiye yatırım yapmasının ana nedeni hız kazanmak ve rekabette şimdiden avantaj sağlamak ya da öne geçmek.

Robot yazılımlar dünyada kamu sektöründen finans sektörüne otomotivden sağlığa dek çok sayıda sektörü etkiliyor. Bu etki, elbette çalışanlardan yöneticilere kadar iş dünyasının tüm kademelerini ilgilendiriyor. İş dünyası, bilgi ve becerilerini, donanımlarını sürekli güncel tutmak zorunda. OECD tarafından yayımlanan “Employement 2019” araştırmasına göre hali hazırdaki meslek dallarının veya çalışma alanlarının yüzde 14’ü risk altında, yüzde 32’si ise değişime uğramak zorunda.

Ernst&Young’ın araştırmalarına göre CEO’ların yüzde 87’si önümüzdeki üç yıl içinde kurum içinde yapay zekâ teknolojilerine yönelik zorunlu eğitimler düzenlemeyi planlıyorlar. Kısaca ifade etmek gerekirse herkes geleceğe yönelik birtakım hazırlıklar içinde. Bu hazırlıklarda robot ve yapay zekâ teknolojileri ayrı bir yer tutuyor. Sektörler ve meslek grupları da geleceğe yönelik hazırlıklarını bu doğrultuda gerçekleştirebilir.

Çok yakın gelecekte ömür boyu eğitime ihtiyaç duyacağız. Eğitimle teknolojiyi bir arada gerçekleştiren toplumlar ileri gidecekler. Biz de geleceğin dünyasında var olmak istiyorsak bu duruma ayak uydurmak zorundayız. Dünya bizi beklemiyor.

EY’nin ABD’de 500 CEO ile yaptığı bir araştırmada, katılımcıların yüzde 87’si 2019’da yapay zekâya yatırım yapacağını söylüyor. KPMG’nin ABD’de Global 500’den 30 şirketle yaptığı araştırmanın sonucuna göre şirketlerde yapay zekâ alanında çalışanların ortalaması 375 kişi. Önümüzdeki üç yıl içinde bu sayının 575’e çıkacağı tahmin ediliyor. Global 500 şirketlerinin yüzde 26’sı robotik süreç otomasyonunu tamamen kurmuş durumda; yüzde 65’i bazı departmanlarda, yüzde 83’ü ise önümüzdeki üç yıl içinde kurmayı planlıyor.

Microsoft ve Ernst&Young’ın araştırmalarına göre ise, ülkemizde;

• Kurumların yüzde 80’i, yapay zekâya üst yönetim düzeyinde sahip çıkıldığını belirtiyor.

• Yüzde 25’i önemli dijital öncelik olarak görüyor.

• Yüzde 35’i yapay zekâyı pilot olarak kullanıyor.

• Yüzde 15’i ileri düzeyde kullanıyor.

Kaynak: Teknopark İstanbul

Yorum yapın