Yerli firmalarımız dünyada eşi benzeri az bulunan gemileri üretecek imkan ve kabiliyetlere ulaştı

İstanbul / Tuzla'daki Desan Tersanesi'nde 23 Ağustos 2020 günü düzenlenen Yeni Deniz Sistemleri Teslim Töreni'nde, konuşan Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, şunları söyledi:

Sayın Cumhurbaşkanım, Sayın Bakanlarım, kıymetli komutanlarımız, kamu ve özel sektörün değerli temsilcileri, sevgili konuklar.

Başkanlık olarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için yürüttüğümüz projelerin teslimi için bir araya geldiğimiz bu günde sizleri saygıyla selamlıyorum. Yapımı tamamlanan Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botlarımız, Yeni SAT Botlarımız ve Süratli Devriye Botlarımızın Deniz Kuvvetlerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum.

Son dönemde hepimizin dikkatle takip ettiği gelişmelerin gösterdiği üzere yerli ve milli yeteneklere dayalı, etkin bir silahlı kuvvetlere sahip olunması gerekliliği şüphesizdir.

Savunma sanayimiz bugün ana yüklenici firmalarımızdan KOBİ'lerimize kadar 1500'e yakın şirketimizin, araştırma kuruluşlarımızın ve üniversitelerimizin katılımını sağlayan, Türkiye'nin bu alanda üretim gücünü bir araya getiren ve aynı amaç için seferber eden bir yapıya dönüşmüştür, daha da dönüşecektir. Bu yapının en güzel örneklerinden birini de askeri tersanelerimiz yanında özel sektör tersanelerimizin gerçekleştirdiği gemi inşa projelerimizde görmekteyiz.

Belirtmeliyim ki savunma sanayiinde özel sektör yeteneklerinin ileri noktada olduğu ve ticari rekabetin geliştiği alanların başında deniz araçları sektörü ve askeri gemi inşa faaliyetleri gelmektedir.

MİLGEM ve Yeni Tip Denizaltı gibi bugüne kadar askeri tersanelerde yürüyen projelerimiz dışında; Çok Maksatlı Amfibi Hücum Gemisi, Denizde İkmal ve Muharebe Destek Gemisi, Amfibi Çıkarma Gemileri, Karakol Botları, Yardımcı Gemiler, Sismik Araştırma Gemisi Oruç Reis, Sahil Güvenlik Gemileri ve botları gibi projelerimizin büyük çoğunluğu özel sektör tersanelerimizde veya askeri tersanemizde yürütülmektedir.

Projelerimiz, Savunma Sanayii Başkanlığımızın koordinasyonunda, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız ve ilgili kamu kurumlarımızın desteğiyle, özel tersaneler ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı askeri tersanelerimizin yükleniciliğinde, alt yüklenici şirketler, KOBİ'ler, üniversiteler ve araştırma merkezleriyle geniş bir işbirliği ağı sayesinde hayata geçmektedir.

Bugüne kadar çeşitli tiplerdeki deniz araçlarımız Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü gibi kurumlara teslim edilmiştir.

Muharip güçten destek unsurlarına, arama ve kurtarmadan düzensiz göç ve kaçakçılıkla mücadeleye, karakol ve devriyeden maden kaynaklarını aramaya kadar geniş bir yelpazede projeler geliştirdik ve geliştirmeye devam ediyoruz. Bugün teslimatını yaptığımız, tasarımı yerli olan botlarımız milli klaslama ve uygunluk değerlendirme kuruluşu olan Türk Loydu tarafından klaslanmış, inşa malzeme ve hizmetlerinin yanı sıra entegre edilen sistemlerin büyük bir bölümü yurt içinden sağlanmış ve entegre edilmiştir. Türk sanayiinin imkan ve kabiliyetlerini projelerimizde etkin bir şekilde değerlendirmek bizim için memnuniyet vericidir. Ayrıca sanayi-üniversite-KOBİ iş birliğine de güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanım, sizlerin çizdiği "Savunma Sanayiinde Tam Bağımsız Türkiye" hedefindeki kararlılığımız neticesinde, bugün görmekteyiz ki yerli sanayi firmalarımız dünyada eşi benzeri çok az bulunan gemileri bile rekabetçi fiyatlarla ve maliyetlerle gerçekleştirecek imkan ve kabiliyetlere ulaşmıştır. Bu imkan ve kabiliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak üzere savunma sistemlerimizin yüksek harbe hazırlık seviyesinde maliyet etkin olarak tasarlanması için tüm paydaşlar arasında işbirliğinin daha da artırılarak güçlü bir koordinasyonun devamı şarttır. Bu bir anlamda çok önem taşıyan ihracat faaliyetlerimize de bir gerekliliktir. Gururla belirtmeliyim ki ihracatta yine en fazla ümitvar olduğumuz ve rol alan sektörümüz yine gemi inşa sanayiidir. Bugün örneklerini gördüğümüz botlarımızın ve sair bot sınıflarımızın yurt dışında çeşitli ülkeler tarafından kullanıldığını bilmekteyiz.

Sayın Cumhurbaşkanım, sizin liderliğinizde bunların gerekliliğini yerine getirdiğimiz müddetçe emin olalım ki dünya devleriyle yarışacak bir gemi inşa sektörümüz olacaktır. Zaten bugün gelinen nokta da bunun bir hayal olmadığını göstermektedir. Her bir projemizde sahadan sağlanan geri bildirimler, bundan sonraki yeni projelerimizde daha gelişmiş ürünlerin ve rol paylaşımlarının kurgulanması açısından önemlidir. Sözlerimi bitirirken Savunma Sanayii Başkanlığımız, Milli Savunma Bakanlığımız, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız personelini bu projenin gerçekleştirilmesi için harcadıkları emek ve katkıları dolayısıyla kutlamak ve kendilerine teşekkür etmek istiyorum. Botların inşasında görev alan Desan Tersanesi, Yonca-Onuk Tersanesi ve alt yüklenici firmalarımıza, botların inşasında ve sistemlerin üretiminde emeği olan firmalarımızın, üniversitelerimizin, araştırma kuruluşlarımızın, tüm uzman, mühendis, teknisyen ve işçilerine de ayrı ayrı teşekkürlerimi sunarım. Bugüne kadar kazandıkları bilgi birikimi ve tecrübeyle daha büyük projelere imza atmalarını beklediğimizi de ayrıca hatırlatmak isterim. Botlarımızın Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve ülkemize hayırlı olmasını diliyor, gemi inşa sektörümüzün benzer projelerle ülke savunmamıza ciddi katkılar sağlamaya devam etmesini bekliyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum, arz ederim.

Yerli firmalarımız dünyada eşi benzeri az bulunan gemileri üretecek imkan ve kabiliyetlere ulaştı

Kaynak: SSDergilik

Yorum yapın