Yerli switch 'PNETWORKS' küresel marka olacak

PAVOTEK Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen tarafından yapılan açıklamada, 'Size özel olan verilerin hacker'lardan ve her boyuttaki tehditten korunabilmesini hedefliyoruz. Böylece bireysel, kurumsal ve sonuç olarak ulusal bazda veri güvenliğimizin korunabilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.' dedi.

Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen tarafından yapılan açıklamada " PAVOTEK tarafından üretilen askeri Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi (UUYM5G) projesi kapsamında yerli switch ve router cihazlar üretilmeye başlandı. PAVOTEK olarak 2000'li yılların başlarından bu yana, nitelikli ürün ve çözümlerimizle en kritik alanlarda iş ortaklarımıza ve ülkemize güven veriyoruz." dedi.

Dr. Özbilen "2011 yılından beri üretimini gerçekleştirdiğimiz ve ülkemizde alanda ilk olma gururunu yaşadığımız askeri switch (anahtarlama) ve router (yönlendirme) cihazlarımızla önemli bir bilgi birikimi, tecrübe ve başarıya ulaştık. Bugün ise savunma sanayiindeki kazanımlarımızı, sivil taraftaki ağ ekipmanı gereksiniminin karşılanabilmesi amacıyla kullanıyoruz. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi olarak Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi (UUYM5G) projesi kapsamında yerli switch ve router cihazları üretiyoruz." ifadelerini kullandı.

Star.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Özbilen "Pek çok alanda olduğu gibi ağ ekipmanları özelinde de küresel bazda ABD ve Avrupa menşeli ürünler hatasız ve dolayısıyla tümüyle güvenilir olarak nitelendirilebiliyor. Halbuki bu önyargıların aksine, süreç içerisinde küresel liderlerin ürünlerinde oldukça önemli güvenlik açıklarının bulunduğuna şahit olduk. İşin doğasının bir parçası olan güvenlik açıklarının ötesinde gizli backdoor'larla kullanıcıların internet trafiğinin gözlendiği iddiaları uluslararası kamuoyunda yer aldı. Çin hükümetinin kullanıcıları gözetlemesine imkan vereceği gerekçesiyle Çinli şirketlerin ağ ekipmanları konusunda uzun bir süredir uyarılarda bulunan ve sürecin sonunda bu ürünlere yönelik yasaklamalar getiren ABD'nin benzer işlemler içerisinde olduğu iddia edildi." dedi.

Pavotek Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Alper Özbilen 'in röportajından satırbaşları:

Hiçbir koşulda bir ağ ekipmanı üreticisini ilgilendirmeyen bireylere ve kurumlara ait verilerin korunabilmesini merkeze alarak ürünlerimizi geliştiriyoruz. Size özel olan verilerin hacker'lardan ve her boyuttaki tehditten korunabilmesini hedefliyoruz. Böylece bireysel, kurumsal ve sonuç olarak ulusal bazda veri güvenliğimizin korunabilmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz.

Switch ve router gibi kilit altyapı ekipmanlarına ek olarak bilgisayarlar, laptoplar, akıllı telefonlar ve diğer akıllı cihazlardan oluşan siber uzayın tehditkar yapısı içerisinde ekonomimizi ve ulusal güvenliğimizi koruyabilmemiz, siber uzayın her bir bileşeninde üstün kabiliyetlere sahip olmamızı gerektiriyor. Zira bugün kalp atış hızımızdan en hassas şirket sırlarına varıncaya değin ilk etapta fiziksel dünyaya ait olan pek çok bilgi dijital hale geldi. Geri dönüşü mümkün olmayan bu süreçte üstümüze düşen görevi yerine getiriyor, switch ve router'lara yönelik üstün kabiliyet gereksinimine yerli sermayemiz ve Türk mühendislerimizle erişmek için büyük bir gayret sarf ediyoruz.

Tüm standart Katman 2 ve Katman 3 protokollerini destekleyen, yönetilebilirlik özelliği olan, EMI/ EMC uyumluluğu olan, Gigabit Ethernet, Fiber ve Kablosuz bağlantıları ihtiyaca yönelik farklı port kombinasyonlarında destekleyen farklı ağ cihazlarımızla birçok endüstrinin öznel gereksinimlerini karşılayabileceğimizi değerlendiriyoruz.

Yerel talebin bizleri bir kolaycılığa sevk etmesine izin vermiyoruz. Bu doğrultuda üretimimizi, küresel pazarda rekabet edebilmek üzere oluşturuyoruz.

Yakın coğrafyamızdan başlamak üzere ihracat pazarımızı genişletme hedefi içerisindeyiz.

Farklı pazar araştırmalarına göre, küresel ethernet switch ve router pazarının yaklaşık %50'si ABD merkezli bir üreticinin elinde. Küresel pazarda geriye kalan yaklaşık %50'lik pazar payı için de Çinli, Avrupalı ve ABD'li şirketler rekabet halinde. Bu hususta küresel pazara açılma hedefimizin taşıdığı zorlukların farkındayız.

Bugün pek çok alanda olduğu gibi switch ve router'lar özelinde de markalar, satın alma kararını belirleyen temel bir unsur. Ağ ekipmanları gibi kritik öneme sahip bir pazarda başarılı olabilmek; doğru iletişim stratejisinin uygulanmasını, satın alma öncesi ve sonrası süreçlerde müşterilerin memnun edilmesini, süreklilik arz eden kaliteyi, markaya güven duyulmasını ve özetle markalaşmayı gerektiriyor. Bu gereklilik uluslararası rekabet altında daha da belirgin bir hale geliyor.

Türkiye'nin veri güvenliğinin temel dayanağı olarak gördüğümüz yerli switch'lerimizin seri üretiminin yanı sıra satış ve servis işlemlerini, bir bütün olarak PNETWORKS markası altında yürütmekteyiz. Küresel pazarda, switch alanındaki faaliyetlerimizi de yine PNETWORKS markasıyla yürüteceğiz.

PNETWORKS'ü küresel bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.

Kovid-19 sonrasında oluşan küresel belirsizlik ortamı, pek çok faaliyet alanımızı zorlasa da bu belirsizlik ortamının esasen fırsatlar barındırdığının farkındayız. PAVOTEK olarak 2021 yılına, güçlü bir büyüme hedefiyle girdik.

Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerimizi yürüttüğümüz Teknopark İstanbul'daki yerleşkemizi genişletiyoruz. Ayrıca şu an Tuzla Orhanlı'da bulunan üretim tesisimizi yaklaşık 6.000 m2'lik bir alanda gerçekleştirmek üzere Bilişim Vadisi'ne taşıyoruz.

Fiziksek yatırımların hayat bulmasını sağlayacak olan, en önemli kıymetimiz olarak gördüğümüz insan kaynağımızdır. Bu doğrultuda hedeflerimizi gerçekleştirmek üzere ekibimizi genişletiyoruz.

PAVOTEK olarak kritik noktalarda eriştiğimiz ve erişmeyi umduğumuz kabiliyetlerin, yalnızca şirketimiz için değil ülkemiz için de mühim olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle, mevcut kabiliyetlerimizi geliştirmeyi ve farklı stratejik alanlarda da kabiliyet edinmeyi amaçlıyoruz.

Stratejik teknolojilerde ülkemizin pek çok kez karşılaşmak durumunda kaldığı ambargoların yanı sıra Covid-19 sonrasında gelişen tedarik zinciri aksaklıkları ve küresel şirketlerin fırsatçı tavırları, şirket ve ülke bazında mümkün mertebede dışa bağımlı olmamanın bir zorunluluk olduğunu gösterdi. Bizler de bu süreçlerden çıkardığımız dersler doğrultusunda üretimimizi farklı sosyo-ekonomik koşullar altında hiçbir aksamaya mahal vermeden sürdürebilmek üzere oluşturuyoruz.

Kaynak: Star

Yorum yapın