Ağ Destekli Harekat: Harbiye

Ağ Destekli Harekât, bir harekâtı yönetebilmek için gerekli olan tüm unsurları etkin bir şekilde ilişkilendirerek muharebe gücünü artıran bir yaklaşımdır.  Coğrafi olarak farklı lokasyonlara dağılmış olan kuvvetlerin yerlerini ve durumlarını belirleyerek muharebe sahasındaki farkındalığının (durumsal farkındalık) sağlanması, diğer ağ destekli operasyonlarla ve koalisyon birlikleriyle iletişim kurularak komutanların karar verme süreçlerine yardımcı olmak hedeflenmektedir.

Ağ destekli harekâtın omurgasını muhabere altyapısı ve iletişim araçları oluştursa da, bu araçları kullanarak birlikte çalışabilirliği (interoperability) ve harekât alanında durumsal farkındalığı sağlayarak faaliyetlerin uyumlu bir şekilde yürütülmesini destekleyen esas unsur Komuta ve Kontrol Bilgi Sistemleri (KKBS)’dir. 

KKBS’ler üzerinden dost birliklerin muharebe gücünün korunması için gereken önemli faktörlerden biridir. Amaç sadece düşman faaliyetlerinden kaynaklanan riskleri önlemek değil, aynı zamanda dost birlik ateşinden kaynaklanabilecek zayiatları da azaltabilmektir. Muharebe sahasındaki unsurların yerini ve durumunu bilmek komutanların operasyonel yeteneklerine katkı sağlar ve daha hızlı karar almalarına yardımcı olur.

Ağ Destekli Harekât ortamında diğer bilgi sistemleri ile ağ üzerinden kurulan iletişim birlikte çalışabilirliği ve koordinasyonu sağlayarak yeni gelişen durumlara reaksiyon süresini azaltmaktadır. Bu şekilde farklı kaynaklardan, farklı komuta seviyelerinden gelen bilgilerin birleştirilip anlamlandırılarak ortak ve anlaşılabilir bir yapıda müttefik/koalisyon unsurları ile paylaşılması sağlanabilmektedir. Böylece, Ağ Destekli Harekâttaki unsurların iletişimi ile komutanların hızlı ve doğru karar vermesine yardımcı olunmaktadır.

HAVELSAN bu amaçla, muharebe sahasında bilginin hızlı ve doğru bir şekilde paylaşılması ile durumsal farkındalığı sağlayabilecek, harekâtın uygun planlanmasına katkı sağlayacak, en üst seviyedeki karargahtan en alt seviyedeki taktik unsura kadar icra edilen harekatı durum haritaları ve müşterek resim üzerinden komuta edebilecek, komutanların doğru karar vermesini kolaylaştıracak; HAVELSAN-HARBİYE (Harekat Bilgi Yönetim ve Entegrasyon) Ürün Ailesi’ni hizmete sunmaktadır.

HARBİYE Ürün Ailesi HARBİYE-KARARGAH, HARBİYE-TAKTİK ve HARBİYE-MOBİL olmak üzere farklı komuta seviyelerinde hizmet sunan birbiriyle entegre üç bileşenden oluşmaktadır.

HARBİYE-KARARGAH

Karmaşık ve sürekli değişebilen operasyonel ortamlar, hızlı ve doğru karar alınmasını gerektirir. HARBİYE-KARARGAH uygulaması farklı standart protokoller vasıtasıyla farklı kaynaklardan topladığı bilgileri, birleştirilmiş bir arayüzle sunarak birlikte çalışabilirlik sağlamaktadır. Milli ihtiyaçları ve NATO ihtiyaçlarını desteklediği gibi özel gereksinimlere kolayca uyarlanabilir ve genişletilebilir. HARBİYE-KARARGAH, sabit ve taşınabilir sistemlerle kullanılabilen, stratejik ve operatif seviyede birlikte çalışabilirliği yüksek, NATO uyumlu Tugay ve Üstü Müşterek Komuta ve Kontrol Sistemidir. Farklı fonksiyonel alanlarda hiyerarşik ve eş zamanlı planlama ve bu planların icra safhalarının takibi, karar destek, harekatın icrası ve görev analizi ile komuta kontrol döngüsüne destek sağlar ve durumsal farkındalığı artırır. HARBİYE ürün ailesi, HAVELSAN CBS ürünü olan KAŞİF’i kullanmaktadır.

HARBİYE-TAKTİK

HARBİYE-TAKTİK, HARBİYE-KARARGÂH ürününün belli yeteneklerine sahip, düşük bant genişliğindeki taktik saha telsizleri ile çalışabilen uygulamasıdır. İhtiyaç duyulan iletişim, GSM veya uydu hatları ile de sağlanabilmektedir. Ağ bağlantısı olmadan çalışabilmekte, bağlantı sağlandığında çalışmalar senkronize edilebilmektedir. Arazide yaya personel tarafından kullanılabileceği gibi, zırhlı araçlara monte edilerek de kullanılabilmektedir.

HARBİYE-TAKTİK ile kullanıcılar, HARBİYE-KARARGAH tarafından üretilen harekat planlarını alabilir, kendi planlarını yapabilir ve cari harekatı takip edebilmektedir. NATO'nun (APP-6A/B/D, MIL-STD-2525C) ve Türkiye'nin MS76-2) standardı; Semboloji desteği ile dost, düşman birlikleri, kontrol tedbirleri, engeller, olaylar, malzeme ile ihtiyaç duyulan diğer askeri semboller harita üzerine çizilebilmektedir.

Taktik işaretler diğer kullanıcılar ile paylaşılarak askeri unsurun uyumlu bir şekilde harekâtı icrasına imkân sağlanmaktadır. Kullanıcı kendisinin ve ağdaki diğer kullanıcıların konumlarını canlı olarak takip edilebilmekte, bu bilgiler aynı zamanda üst karargahlara iletilerek kara ve müşterek resmin oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.

HARBİYE-MOBİL

Mobil uygulamaların sağladığı anlık sesli, yazılı ve görüntülü bilgi paylaşımı yeteneklerinin güvenli ve kontrollü olarak kullanımına sunulması amacıyla HARBİYE-MOBİL uygulaması geliştirilmiştir.

HARBİYE-MOBİL, Taktik seviyede tek er tarafından kullanılması amacıyla geliştirilen güvenli bir mobil uygulamadır. HARBİYE Mobil diğer KKBS’lerle entegre çalışabilmektedir. Uygulamanın sunucuları kullanıcı tarafından kontrol edilmektedir.

HARBİYE-MOBİL kullanıcının sağlık durumu ve konum bilgisinin takip edilebilmesi, anlık mesaj, ses, video, fotoğraf gibi bilgilerin paylaşılmasını sağlamaktadır. Kullanıcılar harekât alanından başlatılan canlı video yayını veya İHA gibi farklı kaynaklardan elde edilen yayınların izlenebilmesi yeteneğine de sahiptirler.

HAVELSAN, HARBİYE ile, birlikte çalışabilirliği standartlaştırmayı hedefleyen NATO’nun desteklediği MIP (Multilateral Interoperability Programme) çalışma gruplarına katılarak belirlenen standartlardaki çözümleri millileştirilerek geliştirmiştir. 2012 yılından bu yana her yıl NATO CWIX (Coalition Warrior Interoperability Exercise) birlikte çalışabilirlik tatbikatlarına katılım sağlanarak, birçok ülkenin kendi çözümleri ile entegrasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

2012 yılından bu yana geliştirilmekte olan HARBİYE-KARARGÂH ürününün 2013 yılında Pakistan ve 2018 yılında Umman Silahlı Kuvvetlerine satış gerçekleşmiştir.

Ürün hattı yaklaşımıyla kısa sürelerde farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilen yenilikçi bir uygulama alt yapısının olarak da tasarlanan HARBİYE, Türk Boğazları Gemi Trafik Hizmetleri Projesinde uygulama alt yapısı olarak da kullanılmaktadır.

Müşterek durumsal farkındalığın sağlanmasını hedefleyen HARBİYE Ürün Ailesi, entegre savunma çözümü olarak harekâtın planlanması ve icrasında Silahlı Kuvvetlerin en büyük yardımcısıdır.

Kaynak: HAVELSAN Dergisi 6. sayı / DOOB Ürün Yöneticisi Gözde Özahi Erdoğan

Yorum yapın