Ar-Ge'ye geçen yıl 14,9 milyar lira harcandı

Türkiye'de merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) faaliyetleri için geçen yıl 14 milyar 924 milyon lira harcama yapılırken, bu yıl 14 milyar 307 milyon lira başlangıç ödeneği ayrıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Merkezi Yönetim Bütçesinden Araştırma Geliştirme Faaliyetleri İçin Ayrılan Ödenek ve Harcamalar-2020" bültenini yayımladı.

Merkezi yönetim bütçesi üzerinden gerçekleştirilen hesaplamalara göre, Ar-Ge için geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 14,6 artışla 14 milyar 924 milyon lira harcama yapıldı. Böylece 2019 merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge faaliyetleri için gerçekleştirilen harcamaların gayrisafi yurt içi hasıla içindeki oranı yüzde 0,35 oldu.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre ise 2020 yılı merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge için tahsis edilen başlangıç ödeneği 14 milyar 307 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

En fazla ödenek üniversite fonlarına

Merkezi yönetim bütçesinden Ar-Ge harcamaları sosyoekonomik hedeflere göre sınıflandırıldığında, 2019 yılı için en fazla harcama yüzde 43,6 ile genel bilgi gelişimi (genel üniversite fonlarından finanse edilen) amacıyla yapıldı. Bunu yüzde 18,7 ile savunma, yüzde 10,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 7,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen), yüzde 5,1 ile ulaşım, telekomünikasyon ve diğer altyapılar takip etti.

Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak 2020 yılı için yapılan tahmine göre de en çok ödenek yüzde 46,6 ile genel bilgi gelişimine (genel üniversite fonlarından finanse edilen) ayrıldı. Bunu yüzde 20,8 ile savunma, yüzde 8,6 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, yüzde 6,1 ile genel bilgi gelişimi (diğer kaynaklardan finanse edilen) ve yüzde 4,7 ile eğitim izledi.

Dolaylı Ar-Ge desteği hesaplamalarında kullanılan veri kaynaklarından birisi kurumlar vergisi beyannameleri oluyor. Buna karşın dolaylı Ar-Ge desteği, yeni tip koronavirüs ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle, bu beyannamenin verilme süresi ile tahakkuk eden vergilerin ödeme sürelerinin uzatılmasından dolayı 2019 yılı için haber bülteni döneminde hesaplanamadı.

Kaynaktan verinin elde edilmesini müteakip dolaylı Ar-Ge desteği hesaplanarak sonuçlar TÜİK tarafından istatistiksel tablo olarak paylaşılacak.

Yorum yapın