ASELSAN Akademi ilk mezunlarını verdi

2017 yılı güz döneminde lisansüstü eğitim faaliyet­lerine başlayan ASELSAN Akademi, ilk mezunları­nı bu yıl veriyor. Gerçekleştirdikleri tez çalışmala­rıyla, ASELSAN’a önemli katkılar sağlayan kırk ASELSAN Akademi mezunumuzu kutluyoruz.

Bu dönem kaydolan 165 öğrencimizin de katılımıyla, 645 öğrencimiz ASELSAN Akademide lisansüstü eğiti­mine devam ediyor olacak. Bu dönem açılan ders sayısı da önemli bir artışla 95’i bulacak.

ASELSAN Akademide eğitim gören çalışanlarımız, tez konularını, çalıştıkları projelerin kapsamında ya da ça­lıştıkları bölümlerin teknoloji yol haritasına uyumlu olacak şekilde belirliyorlar. Bu sayede, araştırmaları ASELSAN’a doğrudan katma değer yaratıyor.

Her yıl geleneksel hale getirmeyi planladığımız ASELSAN Akademi Tez Yarışması, mezunlarımızın tez­lerinin ASELSAN’a katma değerini ve akademik fayda­larını değerlendirmek üzere bu yıl ilk defa yapılacak. ASELSAN ve programda yer alan dört üniversitenin ASELSAN Akademi kurulu temsilcilerinden oluşan top­lam yedi kişilik jüri, belirlenen kriterleri dikkate alarak tezleri değerlendirecek. Yarışma çerçevesinde tezlerin bilimsel ve endüstriyel katkısı yanında, makale ve pa­tent gibi çıktıları da dikkate alınacak ve sıralamada ilk üçe giren teze, ASELSAN Akademi tez ödülü verilecek.

Bu yıl, ASELSAN Akademi paydaşlarından olan Gazi Üniversitesinde düzenlenecek 3’ncü ASELSAN Akade­mi çalıştayı açılışında, yarışma sonuçları ilan edilerek kazananlara ödülleri verilecek.

Kaynak: ASELSAN ''a'' Bülteni 29. sayı

Yorum yapın