ASELSAN - KOSGEB iş birliğiyle savunma sanayi ürünleri millileştiriliyor

ASELSAN – KOSGEB iş birliğiyle başlatılan ve öncelikli faaliyet alanlarında millileştirme çalışmalarını desteklemeyi amaçlayan Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı sayesinde ASELSAN’ın ihtiyaç duyduğu bazı ürünler millileştirildi.

KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı hakkında Defensehere.com’a açıklama yaptı:

“Bundan bir yıl kadar önce tedarikçi geliştirme programı başlattık. Bu çerçevede Türkiye’deki KOBİ’lerimizin, büyük firmaların tedarikçisi olması yönünde, onlara ürün yapma yönünde çalışmalar yapıyoruz. Bu sayede ürünleri hem dışarıdan tedarik eden büyük firmaların bir kısın ürünlerini yerlileştirmiş oluyoruz hem de KOBİ’lerimizin kendi kapasitelerini geliştirmesi için katkı veriyoruz. Burada hem Ar-Ge sürecini hem de Ar-Ge’den sonraki endüstriyel uygulama süreçlerinde KOSGEB’in destekleri var.

Bu çerçevede ASELSAN’la da biz savunma sanayi de çok güçlü olduğumuz bir alan, ASELSAN gibi büyük bir yapıyla da biz burada bir çalışma yürüttük. ASELSAN’ın ihtiyaç duymuş olduğu birtakım ürünlerin hem yerlileştirilmesi hem de tedarik zincirinin güçlendirilmesi adına ürün çeşidinin artırılması için biz Ar-Ge ve Ür-Ge program çağrısına çıktık. Bu program kapsamında hem ürünlerin Ar-Ge’lerinin yapılması, eğer yapılmış ürünler varsa elde bilgi varsa bunun da Ür-Ge’sinin yapılması ile ilgili ciddi bir çalışma yapıldı.

Çağrımızdan sonra bize başvurular oldu bize 100’ün üzerindeki başvuruyu değerlendirdi bir ekip. O ekibin içerisinde hem üniversitenin, hem KOSGEB’in hem de ASELSAN’ın mühendislerinden oluşan bir ekipti bu. Bunun neticesinde de 13 tane ürünü biz yerlileştirmek üzere seçtik. Bunların içerisinde daha önce ASELSAN ile çalışmış firmalar yanında ilk defa savunma sanayine iş yapacak birçok firmamız var. Bu da bizim KOSGEB olarak bundan sonraki süreçte güçlü bir şekilde katkı vereceğimiz bir alan. Umuyorum ki inşallah biz Türkiye’de KOBİ’lerimizin savunma sanayinin firmaları ile daha yoğun çalışmasını KOBİ’lerimizin kendi kapasitelerini artırmasını ve ürünlerin Türkiye’de yerlileştirilmesi için KOBİ’lerini kapasitelerinin, yeteneklerinin büyük firmalar tarafından kullanılması bütün hedefimiz, gayemiz bu.

ASELSAN çok güçlü bir destek verdi teşekkür ediyoruz. Sayın bakanımızın çok güçlü destekleri var, programın oluşturulmasında ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. İnşallah KOSGEB bundan sonra da KOBİ’leri büyütmek için KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılması, yeteneklerinin artırılması için de bu tip programlarla var olacak, devam edecek işlerine.”

ASELSAN - KOSGEB iş birliğiyle savunma sanayi ürünleri millileştiriliyor

Yorum yapın