ASELSAN Kuantum Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı'nda çalışmalar devam ediyor

ASELSAN Kuantum Teknolojileri Araştırma Laboratuvarı'nda (KUANTAL) ilk ışıma başarıyla gerçekleştirildi ve çalışmalar devam ediyor.

Türkiye için kritik öneme sahip kuantum algılama sistemlerinin geliştirilmesi için araştırma çalışmaları yapılıyor. Bu kapsamda, ASELSAN tarafından tasarlanan ve geliştirilen konfokal fotolüminesans mikroskop sistemiyle, yalıtkan malzemeler içinde bulunan yalıtılmış kusur merkezlerinin yapay atom davranışları karakterize edildi.

Bu yapay atom benzeri sistemler ile öncelikle pT/√Hz mertebesinde hassasiyete sahip manyetik alan sensörleri geliştirilerek Türkiye'nin denizaltı savunmasına katkı sağlayacak manyetik anomali tespit sistemlerine sahip olunması hedefleniyor.

Ayrıca, yüksek manyetik alan hassasiyetleri nedeniyle bu sensörler sağlık araştırmalarında kalp ve beyinde oluşan elektriksel iletimler dolayısıyla oluşan manyetik sinyallerin tespitinde de kullanılabilmeleri nedeniyle çığır açıcı teknoloji olarak sınıflandırılıyor.

ASELSAN KUANTAL’da elmas kristallerindeki spin merkezleri özel olarak tasarlanan mikro-fotolüminesans sistemiyle azot-boşluk (NV0 ve NV-, 575 nm ve 637 nm) kusur merkezlerinde kuantum ışımanın varlığı doğrulandı.

Bu ışımanın tespitinde kullanılan mikroskop sisteminden savunma sanayiinde kullanılacak algılama sistemine doğru geçiş çalışmalarında tek piksel bir Si dedektör ile elmastaki spin merkezinden gelen kuantum ışıma saptandı.

Spin merkezlerinin manyetik alanla etkileşiminin sağlanması ve manyetik alana göre sistemin tepkisinin ölçülmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

Yorum yapın