ASFAT tarafından üretilen "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" TSK'ya teslim edildi

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın denizaltı inşa ve modernizasyon ihtiyaçlarının karşılanması için ASFAT tarafından üretilen kendi özellikleriyle dünyada tek olan “3000 Tonluk Denizaltı Havuzu” Türk Deniz Kuvvetleri'ne teslim edildi.

Test ve tecrübeleri başarılı bir şekilde tamamlanan denizaltı havuzu kabul muayeneleri 1 Haziran 2023 tarihinde sonuçlanarak Tersaneler Genel Müdürlüğüne teslim edildi.

Millî Savunma Bakanlığı bağlısı ASFAT ana yükleniciliğinde yürütülen Denizaltı Havuzu projesi, milli denizaltı üretilmesi ve halihazırda envanterde yer alan denizaltıların bakım-onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin hızla ve yoğun bir şekilde devam ettiği bir dönemde, Gölcük Tersanesi Komutanlığı’nın denizaltı inşa ile bakım onarım alt yapı ve kabiliyetlerinin arttırılması maksadıyla başlatıldı.

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu Projesi, görev tanımı, karşılayacağı ihtiyaçlar ve tasarımı nedeniyle alışılmış havuz inşa projelerinden ayrılmakta olup, pandeminin etkisini tüm dünyada gösterdiği ve tedarik zincirleri ve maliyetler konusunda muhtelif zorluklara yol açtığı bir dönemde, tüm paydaşların kararlı, fedakâr ve yapıcı yaklaşımları neticesinde denize indirildi.

Proje kapsamında 30’un üzerinde alt yüklenici faaliyet gösterdi. Türk mühendis ve işçilerin çalışma ve gayretleriyle devam eden proje, yerlilik oranının maksimum düzeyde tutulması açısından örnek teşkil ediyor.

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu, kullanıcı ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, kapasitesi dahilinde, halihazırda Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan ve müteakip dönemde envantere girmesi planlanan denizaltıların planlı bakımları için havuza alınmaları ve bahse konu unsurların arıza, kaza ve acil durumlarda plan dışı havuzlanması görevlerini icra edecek.

Kapasitesi dahilinde olan havuz ve diğer havuzların pontonlarının havuzlanmasında kullanılabilecek ve konuş yeri değişikliği icra edebilmek üzere yedeklenebilecek imkân ve kabiliyetlere sahip olacak.

3000 Tonluk Denizaltı Havuzu

Askeri gemi standartlarında inşa edilen Havuz’un çatısı çevre şartları açısından karşılaşılması çok az bir olasılık olan 100 knot rüzgâra karşı dayanma gücünü sahip. Aynı zamanda diğer sivil havuzların sahip olmadığı yaralı stabilite koşul ve şartlarına göre inşa edildi. Bu husus üzerinde çok değerli bir platform olan denizaltıların havuzlanması için vazgeçilmez bir özellik.

Havuz, 28 havuz personeli ve 14 denizaltı nöbetçi personelini 5 gün boyunca ikmal yapmadan barındırma kapasitesine sahip. Denizaltı Havuzu aynı zamanda sahip olduğu 4 adet dizel-jeneratör sayesinde limana bağlı kalmadan da herhangi bir yerde denizaltının bakım onarım faaliyetlerini yürütebiliyor.

Projenin kalite kontrol ve sörvey faaliyetleri ile Denizaltı Havuzunun klaslanması, askeri gemi sörvey ve klaslama yetkinliği olan Türk Loydu tarafından yapılıyor.

Havuzun boş ağırlığı 4000 ton olup, 3000 tonluk kaldırma kapasitesine sahip. Baş ve kıçta yer alan çıkmalarla birlikte tam boyu 105 metre. 25,1 metre genişlik, buna karşılık gelen 17,05 metre iç genişlik, 19,95 metre yüksekliğe sahip havuz 16,5 metre dalma derinliğine sahiptir ve bu derinliğe 75 dakikada ulaşabiliyor. Bu özellikleriyle, envanterde bulunan ve müteakip dönemde envantere girmesi muhtemel denizaltıları havuzlayabilecek bir yapıda.

Havuz Kapama Tertibatı, otomatik olarak kontrol edilebilen 3 parçadan oluşan bir çatı sistemi ve başta ve kıçta yer alan 2 adet otomatik kontrol edilebilir giyotin kapıdan oluşuyor. Dünyada kendi sınıfında bulunmayan bu özellik neticesinde, olumsuz hava koşullarında havuzlanan denizaltının bakım-onarım ve modernizasyon faaliyetlerinin sekteye uğramaması ve gizlilik ve güvenlik anlamında zafiyet yaşanmaması hedefleniyor.

ASFAT tarafından üretilen "3000 Tonluk Denizaltı Havuzu" TSK'ya teslim edildi

Yorum yapın