Atmaca Füzesi / Milgem / Ulaq Sida: Üç milli sistem bir arada!

18 haziran 2021 tarihinde yani bir kaç gün önce önemli gelişmeler yaşandı. Daha henüz iki yıl önce hizmete başlayan milli üretim TCG KINALIADA korveti önemli bir füzeyi ateşledi. Aslında Atmaca daha önce birkaç kez yine Milgem'de test edilmişti. Fakat ilk kez bir gemi hedef olarak kullanıldı.

18 Haziran'da hazırlıklar yapıldı, vinç yardımıyla Atmaca gemiye yüklendi. Gerekli rutin kontroller yapıldı. Emir geldi ve füze ateşlendi. Bu sırada bir ilk gerçekleşti. Türkiye'nin silahlı insansız deniz aracı ULAQ bu esnada görevdeydi. Bugün kısada olsa üç sistemi de bir arada tanıyalım ve hatırlayalım istiyorum.

Yorum yapın