BMC'nin ALTAY tankı Ankara'da üretilecek

Cumhurbaşkanlığı, Savunma Sanayii alanında bir çok yatırıma ev sahipliği yapan BMC firmasına verdiği proje bazlı devlet yardımına yönelik kararında değişikliğe gitti. Karara göre; Sakarya'da üretilmesi planlanan Altay tankının Ankara'da üretilmesi kararlaştırıldı.

Resmi gazetede yayınlanan kararname ile BMC'nin Sakarya'da üreteceği muhtelif sistemler ve araçlar için verilen proje bazlı devlet yardımının, Ankara'da kurulması planlanan tesis için kullanılmasına karar verildi. Altay tankının seri üretiminin de yapılacağı tesisin inşa faaliyetleri hali hazırda devam ediyor. Böylece firma proje bazlı devlet yardımı için ayrılan kaynağı sadece Ankara ili için kullanabilecek.

Resmi Gazete'de yayınlanan kararda şu ifadelere yer verildi:

MADDE 1- Sakarya ilinde yapılacak olan savunma sanayine yönelik muhtelif sistemler ve araçlar üretim tesisi yatırımına proje bazlı devlet yardımı verilmesine ilişkin 14/5/2018 tarihli ve 2018/11814 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yer alan "Sakarya ilinde" ibaresi "Ankara ilinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Aynı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın 1 inci maddesinin birinci
fıkrasında yer alan "Sakarya ilinde" ibaresi "Ankara ilinde" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 3- Aynı Kararın 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "a) Yatırım yeri: Ankara ili."

MADDE 4-Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Sanayi ve Teknoloji Bakanı yürütür.

Yorum yapın