EYDEP firma değerlendirmesi: IntelProbe

Veri güvenliği, veri analitiği, taktik ve stratejik siber savunma ve istihbarat, coğrafi altyapı sistemleri ve artırılmış gerçeklik tabanlı simülasyon konularında teknoloji tabanlı çözümler üreten IntelProbe Firması, EYDEP kapsamında değerlendirildi.

IntelProbe Genel Müdür Yardımcısı Işıl Özden, EYDEP için verdiği röportajda şunları söyledi:

''Firmamız 2019 senesinin başında kuruldu. Ama faaliyetleri daha öncesinde başlamıştı ancak resmi kuruluşu 2019. Firmamızın faaliyetleri 1.5 yıldır devam ediyor. IntelProbe olarak veri güvenliği, veri bilimi, siber taktik istihbaratı, büyük veri alanlarında ve siber güvenlik sıklıkla çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda hem kamu kurumlarıyla hem de özel kuruluşlarla çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'de yaklaşık 20'ye yakın yerli partnerimiz var. Globalde de yaklaşık 50'ye yakın partnerle birlikte ortak çalışmalar ve projeler yürütüyoruz. Şu anda resmi olarak HAVELSAN'ın resmi tedarikçisi konumundayız. Bunun dışında SSB bünyesinde Siber Kümelenme içerisinde yer alıyoruz. EYDEP'i aslında uzun zamandır SSB ile yaptığımız görüşmelerde duymuştuk. Savunma sanayii firmalarının dahil olduğu bir platform.

Biz IntelProbe olarak bu platforma dahil olmak istedik ve EYDEP bünyesindeki değerlendirilmemize bugün itibariyle tamamlamış bulunuyoruz. Bugün EYDEP'le yaptığımız değerlendirme aslında hem teknik tarafta hem idari tarafta birçok faktöre sahip. Teknik tarafta hem projelerimizi değerlendirdik hem de ürün çıktılarımızı birlikte değerlendirdik EYDEP komitesiyle beraber. Bunun akabinde kurumsal süreçlerimizi, risklerimizi yine aynı şekilde EYDEP'le birlikte değerlendirmeye soktuk. Burada katılımcıların bize yapmış olduğu iyileştirmeye yönelik önerilerde bizim için çok faydalı oldu. EYDEP'le birlikte biz aslında projelerde daha aktif rol alıyor olacağız. Aynı zamanda EYDEP'le yaptığımız projelerin bir benzeri yurtdışı global firmalar ile ortaklıklar gerçekleştiriyor olacağız. Bunu bir katma değer olarak aslında EYDEP'le birlikte Türkiye'ye getiriyor olacağız. EYDEP'in bizim için pozitif yanlarından bir tanesi de bu. Ortak projeler yapıp bu anlamda hem kabiliyetleri geliştirmek hem de sektöre insan gücü kazandırmak.''

Yorum yapın

EYDEP firma değerlendirmesi: Tualcom

Haberleşme ve RF teknolojileri alanlarında veri bağları, telemetri ve veri toplama, karıştırmaya dayanıklı GNSS sistemleri ile elektronik harp ve uçuş sonlandırma ürünleri bulunan Tualcom Firması, EYDEP kapsamında değerlendirildi.

Tualcom Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Salih Erdem, EYDEP için verdiği röportajda şunları söyledi:

''Tualcom, mühendislik, tasarım ve üretim gücüyle savunma sanayinde yer edinmiş bir firma. Yedi senenin sonucunda beş tane ürün ailemizle savunma sanayimize destek veriyoruz. Büyük ana yüklenicilerimizle platform sağlayıcılarına; telemetri, data link, elektronik harp, Anti-Jam, CRPA sistemlerimiz ve flight termination sistemlerimizle hizmet sağlıyoruz. Bizi farklı kılan şey ise misyonumuz, Cumhurbaşkanlığımızın ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın çizdiği misyon. Çoğunlukla ‘‘yurtdışına sat’’ şeklinde, burada ise yurtdışındaki rekabet ettiğimiz firmalardan ‘‘daha iyi olmak’’ ve ‘‘daha ucuz olmak’’ şeklinde sonuçlandı. Sonucunda birçok yerde rekabete girdiğimiz yabancı ürünleri teknolojimizle ve fiyatımızla alt ettik. Savunma Sanayii Başkanlığımız kurulduğundan beri zaten güvenle ve mutlulukla gittiğim bir kurum. Bizler için çalıştığına inandığım insanlarla dolu.

EYDEP konusu ve Savunma Sanayii Başkanlığımızın misyonuna gelecek olursak, Savunma Sanayii Başkanlığımız bizi sürekli cesaretlendiren, önümüzü açan bir kurum. Savunma Sanayinin bu kısa zamanda bu kadar yerlilik oranına ulaşması da sağ olsun başkanlığımız sayesinde. EYDEP esasında bir yetkinlik, bir endüstriyel yetkinlik değerlendirmesi. Savunma Sanayii Başkanlığı gibi tarafsız bir gözün sizi gözlemlemesi, sizi test etmesi ve sizi daha iyiye yönlendirmesi. Bence son derece başarılı, renksiz ve bizi pozitif bir şekilde yönlendiren bir çalışma. Bu Türkiye’de bütün firmaların yapması gereken, özellikle katma değer üreten, yurtdışına ihracat yapmak isteyen firmaların önünü açan bir şeydir. Muhakkak kullansınlar bu platformu. Teşekkür ederim.''

 

Yorum yapın