Japonya'da iktidardaki LDP, ulusal savunma bütçesini artırmayı hedefliyor

Japonya'da iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP), ulusal savunma bütçesinin, gayri safi yurt içi hasılanın en az yüzde 2'sine çıkarılmasını planlıyor.

Ulusal Güvenlik Stratejisi'ni yıl sonuna dek güncellemeyi hedefleyen Japonya, NATO üyelerine denk oranda savunma harcama kapasitesine erişebilmeyi hedefliyor.

Bu doğrultuda LDP Güvenlik Araştırmaları Komisyonu, ulusal savunma bütçesinin 5 yıl içinde gayri safi yurt içi hasılanın en az yüzde 2'sine yükseltilmesi için önerge sundu.

Füze teknolojilerindeki hızlı ilerlemeye dikkat çekilen önergede, "Japonya'nın sadece füze savunma sistemiyle kendini savunamayacağı ortaya çıktı." ifadelerine yer verildi.

Bölgesel tehditler karşısında "Japonya'nın düşman üslerini vurabilmesini sağlayacak savunma kabiliyetine sahip olması" tavsiyesinin yapıldığı önergenin nihai şekli nisan ayı sonunda belirlenecek.

Teklifler arasında sahil güvenlik unsurları dahil komuta, kontrol mekanizmalarını kapsayan savunma harcama kapasitelerinin yükseltilmesi de yer aldı.

Mali 2021 yılı kapsamlı Japonya'nın ulusal savunma bütçesi, gayri safi yurt içi hasılasının yüzde 1,24'ü seviyesinde bulunuyor.

Ülke anayasasının 9. maddesi, "uluslararası anlaşmazlıkların çözümünde 'saldırmazlık' anlayışına bağlı kalınacağını ve ülke sınırlarını savunma amacı dışında güç kullanılmayacağını" içeriyor.

Kaynak: AA

Yorum yapın