Kamu güvenliği teknolojilerindeki gelişmeler

Taşımacılığın, iletişimin ve ticaretin modernizasyonla hızla değişimi günlük hayatımızı derinden etkiliyor. Günümüzde insanlar tek bir tuşla alışverişlerini yaparak ürünleri adreslerine teslim alabiliyor, mobil cihazlarla günlük işlerini oturduğu yerden yapabiliyor.

Teknolojik gelişmelerin hayatımızın her noktasında sağladığı avantajlar kadar bu teknolojileri kötü amaçlarla kullanmak isteyenlerin imkânlarının da geliştiğini kabul etmek gerekiyor. Suçlular teknolojinin gelişimini fırsat bilerek açıkları kovalarken, kamu güvenliğinin de sürekli olarak değişimlere adapte edilerek geliştirilmesi gerekiyor.

Kamu Güvenliği, genel olarak toplumunun korunmasını ifade etmektedir. Birincil amaç, toplumu suçlar veya felaketler gibi güvenliği etkileyen krizlerden korumak ve tedbir sağlamaktır. Ortak alanların, kalabalık alanların ve halka açık yerlerin, insanların özgürlüklerini sınırlamadan korunması için özel bazı bilişim çözümlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Toplumun geneli kadar bireyler de kamu güvenliğine yapılan saldırılardan etkilenmektedir. Kamusal yaşamın her alanında, gelişen teknolojiler de dikkate alınarak normal yaşamın ve toplum sağlığının her zaman sürdürülebilmesi için kamu güvenliğini sağlayacak önlemlerin uygulanması önemlidir.

Her ülkenin kamu güvenliğini nasıl koruyacağına ilişkin kendi kuralları ve düzenlemeleri vardır. Bununla birlikte, bir tehlikeye maruz kalındığında toplumsal ve bireysel olarak nasıl hareket edileceği konusunda herkesin farkındalığının artırılması gerekmektedir. Bu farkındalığın artırılması için kamu çalışanlarından ve profesyonellerden destek alınabilir. Kamu güvenliği profesyonelleri, insanları doğal afetler, kitlesel saldırılar hatta hırsızlık ve benzeri diğer sosyal sorunlara karşı nasıl korunacakları konusunda bilgilendirebilir. Ancak kamu güvenliğinin sadece kamu güvenliği profesyonelleriyle sınırlı olmadığı unutulmamalıdır. Sağlık ve salgınlarla ilgili sorunları ele alarak kamu güvenliğini koruyan sağlık çalışanları ve çevreciler de kamu güvenliğinin önemli bir parçasıdır.

Kamu güvenliğiyle ilgili birçok organizasyonel yapı bulunduğundan bu yapılar arasında kesintisiz ve uyumlu iletişimin sağlanması da önem kazanmaktadır. Bu noktada her organizasyonun kamu güvenliği teknolojisi için gerekli yatırımı yaparak kendini geliştirmesi ve diğer organizasyonlarıtakip etmesi gerekmektedir.

Dördüncü Sanayi Devrimi ile birlikte gelişen veri paylaşımı kamu güvenliğinde de önemli rol oynamaktadır. Bilgi ve haberleşme teknolojileri kritik anlarda çok büyük fayda sağlar. Polis, itfaiye, ambulans servisleri, hatta askeri güçler analitik uygulamalarla ulusal güvenlik için tehlike oluşturabilecek verileri anında yakalayarak kritik durumlara hızla müdahale edebilir. Bu işlemlerde trafik bilgilerinden yüz tanımaya, alışveriş alışkanlıklarından yazışmalara kadar birçok veriden faydalanılır. Bilgi ve iletişim teknolojileri sadece suçların engellenmesinde değil doğal afetler veya acil yardım ihtiyacı olan durumlarda da fayda sağlar.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Kamu güvenliği teknolojilerindeki gelişmeler

Yorum yapın