Kitap: Ortadoğu’da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma

''Ortadoğu’da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma'' kitabı, ortadoğu’da güvenlik stratejilerine, savunma politikalarına ve silahlanma trendlerine odaklanıyor.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Uluslararası Siyaset Öğretim Üyesi, SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş ve Rıfat Öncel'in düzenlediği Ortadoğu’da Güvenlik, Savunma ve Silahlanma kitabı, ortadoğu’da güvenlik stratejilerini, savunma politikalarını ve silahlanma trendlerini ele alıyor.

Kitapta, Türkiye, Irak, İsrail, Mısır, İran ve Suudi Arabistan gibi bölge ülkelerinin yanında ABD, Çin ve Rusya’nın savunma politikalarında Ortadoğu’nun oynadığı rol de tartışılıyor.

Ayrıca kitapta ilgili ülkelerin silahlı kuvvetleri, savunma harcamaları ve silah alım-satımları üzerine güncel rakam ve istatistikler sunuluyor.

Türkiye: Yükselen bölgesel oyuncu

SETA Güvenlik Araştırmacısı Murat Aslan, 'Türkiye: Yükselen bölgesel oyuncu' adıyla kitabın ikinci bölümüne katkı sağlıyor.

İran: Devrimsel kopuş ve asimetrik savunma

Sayyad Sadri Alibabalu, ''İran: Devrimsel kopuş ve asimetrik savunma'' adıyla kitabın üçüncü bölümüne katkı sağlıyor.

İsrail: Varoluşsal tehdit algısından büyük stratejiye

SETA Güvenlik Araştırmacısı Merve Seren ve Yusuf Özer, ''İsrail: Varoluşsal tehdit algısından büyük stratejiye'' adıyla kitabın dördücü bölümüne katkı sağlıyor.

Suudi Arabistan: Süreklilik içinde dönüşüm

Dr. İsmail Akdoğan, ''Suudi Arabistan: Süreklilik içinde dönüşüm'' adıyla kitabın beşinci bölümüne katkı sağlıyor.

Mısır: ABD-Rusya sarkacında denge arayışı

Doç. Dr.Ahmet Hüsrev Çelik, ''Mısır: ABD-Rusya sarkacında denge arayışı'' adıyla kitabın altıncı bölümüne katkı sağlıyor.

Irak: Kaostan düzen arayışına güvenlik, savunma politikalarının değişimi

Prof. Dr. Ferhat Pirinççi, ''Irak: Kaostan düzen arayışına güvenlik, savunma politikalarının değişimi'' adıyla kitabın yedinci bölümüne katkı sağlıyor.

ABD: Ortadoğu'nun güvenlik ve savunma mimarisinin asli oyuncusu

Araştırmacı Hakan Kılıç, ''ABD: Ortadoğu'nun güvenlik ve savunma mimarisinin asli oyuncusu'' adıyla kitabın sekizinci bölümüne katkı sağlıyor.

Yorum yapın