Küresel savunma sanayiinde 2021 öngörüleri

2020 yılı tarihe bir dönüm noktası olarak geçecek niteliktedir. COVID-19 pandemisi hemen hemen tüm yıl etkisini sürdürmüş ve artçı etkilerinin yaşanacağı 2021 yılına da her alanda kötü bir miras bırakmıştır. Küresel sağlık krizi, var olan ekonomik, jeopolitik ve toplumsal sorunlar üzerinde çarpan etkisi yaratmış ve bunların etkisinin yıllarca sürebileceği yaygın bir kanıya dönüşmüştür. Pandeminin savunma sanayii ve güvenlik sektörü üzerinde de derin etkileri olmuştur. COVID-19, artan jeopolitik gerginlikler ve toplumsal karışıklıkların paralelinde savunma ve güvenlik ihtiyaçlarını da artırmış, ancak yaşanan ekonomik durgunluğun sosyal maliyetini azaltmak için başvurulan yüksek kamu harcamaları, savunmaya ayrılacak bütçelerin geleceğini belirsizliğe sürüklemiştir.

Bu arada pandemide teknoloji kullanımı artarken siber saldırılarda adeta patlama yaşanmıştır. Savunma sanayii ve güvenlik sektörü, pandemi tedbirlerinin yol açtığı sorunlardan da etkilenmiştir. Tedarik zincirlerinde yaşanan kesintiler üretimde aksamalara ve teslimatlarda gecikmelere yol açmıştır.

Bu analizde zor bir yılın ardından savunma sanayii ve güvenlik sektörünü 2021 yılında etkileyecek ve yönünü belirleyecek eğilimler irdelenecektir. Analizde başlıca şu sorulara yanıt aranacaktır: Savunma sanayii önümüzdeki bir yılda hangi konjonktürel rüzgârların etkisi altında kalacaktır? Savunma sanayiinin hangi alanlara odaklanması beklenmektedir? Savunma sanayiinin faaliyetlerini sekteye uğratabilecek riskler nelerdir ve bunlar nasıl aşılabilir? Bu sorulara verilecek yanıtlar sektörün yaşanan küresel çalkantılarda direncinin artırılmasına ve dolayısıyla uluslararası pandemi sonrasında sağlıklı biçimde toparlanmasına katkıda bulunabilir.

Bu amaçla analizimizde, 2020 yılında risk algısında yaşanan değişmelere göz atılarak, savunma sanayiini 2021 yılında etkileyebilecek değişimler ele alınacaktır.

Kaynak: STM ThinkTech

Analizin tamamına buradan ulaşabilirsiniz: Küresel Savunma Sanayiinde 2021 Öngörüleri

Yorum yapın