Milletlerarası anlaşmalar Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan 5 milletlerarası anlaşma, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Uganda ve Fildişi Sahili ile savunma alanında iş birliği

Türkiye ile Fildişi Sahili arasında 29 Şubat 2016'da imzalanan "Savunma Sanayi İşbirliği Anlaşması"na göre, taraflar ihtiyaç duydukları yedek parça, alet, savunma malzemesi, askeri sistemler, teknik gösterimler ve teknik teçhizata ilişkin ortak araştırma, geliştirme, üretim ve modernizasyon için uygun koşulları sağlanması alanında iş birliği yapacak.

Kullanılan savunma sanayisi standartlarıyla ilgili bilgi değişimi de yapacak taraflar, envanterde bulunan ihtiyaç fazlası savunma sanayisi ürün ve hizmetlerini yasal mevzuatlarına uygun şekilde satabilecek ya da mübadele edebilecek.

İki ülke ortak üretim ve fuarlar konusunda da iş birliği yapacak

Savunma sanayisi alanında onaylanan bir diğer milletlerarası anlaşma da Uganda ile 1 Haziran 2016'da imzalanan "Türkiye ile Uganda Arasında Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" oldu.

Anlaşmaya göre, askeri eğitim, savunma sanayisi, tatbikatlara ve eğitimlere katılım, savaş harici harekatlar, personel mübadelesi, muharebe, elektronik bilgi sistemleri ve siber savunma gibi 16 farklı alanda iş birliği yapılacak.

"Türkiye ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Eğitim Enstitüsü (EİTEE) Arasında EİTEE'nin Hak, Ayrıcalık ve Bağışıklıklarına Dair Ev Sahibi Ülke Anlaşması"yla da EİTEE başkanı, üyeleri ve kurumun ev sahibi Türkiye'ye karşı sorumlulukları belirlenirken, Türkiye'nin de EİTEE başkanı, üyeleri, çalışanları, binaları, banka hesapları ve güvenliğiyle ilgili yükümlülükleri sıralandı.

Türkiye ile Ukrayna arasında 28 Mart'ta imzalanan "Sağlık Alanında Hibe Yapılmasına Dair Anlaşma"ya göre, Türkiye, çeşitli doz ve miktarlardan oluşan 410 kalem tıbbi malzeme ve ilacı Ukrayna tarafına iyi niyet ve dostluk jesti olarak hibe edecek.

Ukrayna, bu ürünleri Türkiye'nin izni olmadan üçüncü bir tarafa hibe edemeyecek.

Irak'la çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması

Irak ile çifte vergilendirmeyi önlemek ve vergi kaçakçılığına engel olmak amacıyla 17 Aralık 2020'de imzalanan anlaşmada, hükümler Türkiye'de gelir ve kurumlar vergisine, Irak'ta ise gelir, gayrimenkul ve Irak'ta sözleşme yapan yabancı şirketlerin gelirleri üzerinden alınan vergiye uygulanacak.

Ülkelerden birinde iş yeri, şirket merkezi ya da 12 aydan uzun sürecek şekilde şantiyesi bulunan diğer ülkenin vatandaşı vergilerini iş yeri ve şantiyenin bulunduğu ülkede ödeyecek.

Diğer ülkede tarım, ormancılık ve balıkçılık dahil gayrimenkul geliri elde edenler de aynı şekilde gayrimenkul gelirinin bulunduğu ülkedeki mevzuata göre vergi verecek.

Taraf ülkelerden birinde bulunan şirketin diğer anlaşma ülkesinde yaptığı ticari teşebbüslerden elde ettiği gelirin vergisi de yine bu ülkede ödenecek.

Ancak gemi, uçak ve kara yoluyla yapılan uluslararası ticaret şirketin merkezinin bulunduğu ülkede vergilendirilecek.

Kaynak: AA

Yorum yapın