Moleküler biyoloji ve genetik alanında bölgesel Ar-Ge merkezi kurulması müzakereleri başladı

TÜBİTAK Başkanı Prof Dr. Hasan Mandal, Türkiye'de Moleküler Biyoloji ve Genetik alanında bir ICGEB Bölgesel Araştırma Merkezi (Regional Research Centre – RRC) kurulması için ICGEB-Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi Direktörü Dr. Lawrence Banks ve heyeti ile makamında görüştü.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ın ev sahipliğindeki toplantıya ICGEB Müdürü Dr. Lawrence Banks, ICGEB Moleküler Patoloji Grup Lideri Dr. Emanuele Buratti ile TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü’nden Prof. Dr. Şaban Tekin, Doç. Dr. Abdullah Karadağ ve TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu üyeleri hibrit katılım gösterdi.

TÜBİTAK MAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Yozgatlıgil de toplantıya çevrim içi olarak katıldı.

COVID-19 çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı ve Türkiye’de kurulacak bir ICGEB RRC çatısı altında ICGEB Merkezleriyle oluşturulacak olası iş birlikleri hakkında görüşmelerin yapıldığı toplantıda TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, COVID-19 Türkiye Platformu’nda gerçekleştirilen COVID-19 çalışmaları hakkında bir sunum gerçekleştirdi.

“Sağlıklı Bir Gelecek İçin ICGEB Ağı'nda Birlikte Çalışma ve Birlikte Başarma” başlıklı sunumunda pandemi sürecinde karmaşık ve değişken yapıdaki sorunların çözümünde teknolojik gelişimin tek başına yeterli olmadığının bir kez daha ortaya çıktığını belirten TÜBİTAK Başkanı Mandal, “Dönüşen Ar-Ge ve inovasyon süreçleri ile birlikte iş yapma odaklı yeni bilgi üretimi ve buna yönelik insan kaynaklarına duyulan ihtiyaç, çözüm gerektiren küresel riskler karşısında artmıştır.” dedi.

TÜBİTAK'ın Ar- Ge çalışmalarına mali desteğin yanı sıra ülkemizin kritik ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik stratejik Ar-Ge projelerini de enstitüleri aracılığıyla yürüttüğünü belirten Mandal, TÜBİTAK'ın Ar-Ge ve inovasyon birikimini birlikte çalışma modelleriyle harekete geçirdiğini söyledi.

COVID-19'a karşı aşı ve tedavi odaklı çalışmalara da değinen Prof. Dr. Mandal, COVID-19 Türkiye Platformu'nun, birlikte çalışma yoluyla Ar-Ge ve inovasyon süreçlerini hızlandırdığını ve birlikte başarma yaklaşımının öncüsü olduğunu belirterek, "Platformumuzun yenilikçi VLP aşısı, dünyada klinik aşamada etki yaratan az sayıdaki aşı arasında yer alıyor. COVID-19 Türkiye Platformu'nun tedaviye yönelik ilaç adayları Montelukast ve Ribavirin de etki amaçlı klinik evre tedavi çalışmaları arasında yerini almıştır." dedi.

Mandal, TÜBİTAK MAM bünyesinde yer alan Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü'nün COVID-19 Türkiye Platformu içerisinde genetik mühendislik ve biyoteknoloji araştırma alanında önemli bir rol üstlendiğinin de altını çizdi.

Türkiye'den 500'e yakın araştırmacı ve bursiyerin Uluslararası Genetik Mühendisliği ve Biyoteknoloji Merkezi (ICGEB) ağına dahil olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Mandal, toplamda 11 doktora bursu, 17 doktora sonrası burs ve 17 ortak araştırma projesi olduğunun altını çizerek, Türkiye'deki büyük potansiyele sahip araştırmacı ve laboratuvarları işaret etti.

COVID-19 platformuyla yapılan toplantı sonrasında TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve ICGEB Direktörü Dr. Lawrence Banks Türkiye’de bir Bölgesel Araştırma Merkezi kurulması için hazırlanan taslak anlaşma metni üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

ICGEB Heyeti, TÜBİTAK MAM GMBE’nin araştırma faaliyetlerini ve altyapı imkânlarını yerinde incelemek için TÜBİTAK MAM Gebze kampüsünü 18-19 Mart 2022 tarihlerinde ziyaret edecek.

 

Yorum yapın