OSB'lerde dönüşüm başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından yürütülen "OSB'lerde Teknoloji Geliştirme Projesi" kapsamında hazırlanan "Türkiye'de Organize Sanayi Bölgelerinin Dönüşümü-Manisa OSB Yenilik Merkezi Tasarımı ve Kurulması" başlıklı rapor yayımlandı.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca da desteklenen proje kapsamında hazırlanan rapor, pilot olarak seçilen Manisa OSB'de "Yenilik Merkezi" kurulması için strateji ve yol haritası sunuyor.

Manisa OSB'de kurulacak merkezle bir taraftan firmaların Ar-Ge, yenilik, girişimcilik ve dijitalleşme kapasitesi yükseltilirken, diğer taraftan OSB'lerin firmalara yönelik hizmet ve destekleri artırılarak bu kurumların yenilikçi OSB'lere dönüşümü hedefleniyor.

Raporda, Manisa OSB'nin gerek altyapısı gerekse sanayiciye verdiği hizmetler bakımından sanayicinin beğenisini kazandığı ve Türkiye'de verimlilik ekonomisine yönelik hizmetlerde en başta gösterilecekler arasında yer aldığı ifade ediliyor.

Manisa'da orta-yüksek ve orta-düşük teknolojili sektörlerin ön planda olduğu, firmalar arasında Ar-Ge stratejilerinin farklılaştığı, genellikle fiyat rekabeti ve gün geçtikçe azalan karlılıkla faaliyetlerin devam ettiği belirtilerek, firma stratejilerinin dijitalleşme sonucu değişen rekabet koşullarına uyum sağlamakta zorlandığı ve firmaların yenilikçilik açısından gelişmek için yeterince bilgi ve kaynağa erişimi olmadığına işaret ediliyor.

Raporda, Manisa'nın İzmir ile etkileşiminin önemi de vurgulanıyor.

Kurulacak Yenilik Merkezi aracılığıyla Manisa OSB'nin yenilikçi üretim alanında en bilinir sanayi ve teknoloji bölgelerinden biri haline getirilmesi hedefleniyor.

8 milyon liralık bütçe

Yenilikçi bir OSB geliştirerek, bölgede faaliyet gösteren firmaların Ar-Ge ve teknoloji kapasitelerini artırmak ve dijitalleşme sürecini hızlandırmak olarak belirlenen misyon çerçevesinde, Yenilik Merkezinin kısa dönemde beceri geliştirme ve yenilikçiliğe ağırlık vermesi, orta ve uzun dönemde ise koordinasyon ve iş geliştirme faaliyetlerine odaklanması öngörülüyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Manisa OSB tarafından fonlanacak toplam 8 milyon liralık bütçeye sahip projenin 18 ay sürmesi planlanıyor.

Projeyle bölgesel yenilikçilik ekosisteminin kurumsal altyapısının oluşturulması, sanayicilerin ve teknolojik girişimcilerin yenilikçilik kapasitelerinin geliştirilmesi, bu kesimler arasında iş birliğinin sağlanarak ticarileşmeye katkı sağlanması ve teknolojik kümelerin oluşturulması hedefleniyor.

Manisa OSB üzerinden OSB'lerin yenilik temelli Türkiye ekonomisine katkı sağlamak amacıyla nasıl dönüşeceğine ışık tutan raporun, Türkiye'nin girişimcilik ve yenilikçilik literatürüne önemli katkılar sağlaması bekleniyor.

Kaynak: AA

Yorum yapın