Perspektif: Türkiye’nin yurt dışında uzay limanı kurması

Yurt dışında uzay limanı kurmanın hukuki nitelikleri nelerdir? Yurt dışında uzay limanı kurulurken yapılan bir anlaşmanın uzay sorumluluk rejimindeki yeri nedir? İlgili anlaşmalarda hangi hususlara dikkat edilmelidir?

Dünyadaki gelişmelere paralel olarak Türkiye’nin uzay alanına ilgisi gün geçtikçe artmaktadır. Bu alana ilgi 1980’lerden itibaren ortaya çıkmaya başlamış ve özellikle BİLSAT, RASAT, Göktürk programlarının hayata geçirilmesini sağlayan sürecin altyapısı oluşturulmuştur. 2021’de açıklanan ve on stratejik hedeften oluşan Milli Uzay Programı uzay alanına gösterilen ilginin somutluk ve resmiyet kazanması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir.

Programda belirlenmiş hedeflerden birisi de uzaya erişim ve uzay limanı kurulmasıdır. Bu proje kapsamında fırlatma araçlarının geliştirilmesi ve fırlatma tesis altyapısının kurulması hedeflenmektedir. Bu perspektif genel olarak Türkiye tarafından yurt dışında uzay limanı kurulmasının hukuki nitelikleri üzerine yoğunlaşmaktadır…

Kaynak: SETA / Tuğrul Çakır

Yorum yapın